Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:976 · Visa fulltext
Förordning (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2009:1595
Rubrik: Förordning (2009:1595) om ändring i förordningen (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-01-01