Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:974 · Visa fulltext
Förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:728
Rubrik: Förordning (2002:728) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002-11-01
Ändring, SFS 2005:227
Rubrik: Förordning (2005:227) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2005-06-01
Ändring, SFS 2008:41
Rubrik: Förordning (2008:41) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 17, 18, 19, 20, 21 §§
Ikraft: 2008-03-15
Ändring, SFS 2012:825
Rubrik: Förordning (2012:825) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:920
Rubrik: Förordning (2013:920) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2015:427
Rubrik: Förordning (2015:427) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3, 12 §§
Ikraft: 2015-09-01
Ändring, SFS 2016:356
Rubrik: Förordning (2016:356) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2016-05-15
Ändring, SFS 2017:103
Rubrik: Förordning (2017:103) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 4, 17, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2018:986
Rubrik: Förordning (2018:986) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1534
Rubrik: Förordning (2018:1534) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:664
Rubrik: Förordning (2019:664) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:871
Rubrik: Förordning (2020:871) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-12-01