Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:974 · Visa fulltext
Förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:728
Rubrik: Förordning (2002:728) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002-11-01
Ändring, SFS 2005:227
Rubrik: Förordning (2005:227) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2005-06-01
Ändring, SFS 2008:41
Rubrik: Förordning (2008:41) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 17, 18, 19, 20, 21 §§
Ikraft: 2008-03-15
Ändring, SFS 2012:825
Rubrik: Förordning (2012:825) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:920
Rubrik: Förordning (2013:920) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2015:427
Rubrik: Förordning (2015:427) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3, 12 §§
Ikraft: 2015-09-01
Ändring, SFS 2016:356
Rubrik: Förordning (2016:356) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2016-05-15
Ändring, SFS 2017:103
Rubrik: Förordning (2017:103) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 4, 17, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2018:986
Rubrik: Förordning (2018:986) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1534
Rubrik: Förordning (2018:1534) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:664
Rubrik: Förordning (2019:664) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:871
Rubrik: Förordning (2020:871) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-12-01