Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:779 · Visa fulltext
Lag (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:102, bet. 1999/2000:NU6, rskr. 1999/2000:3, EGTL204/98 s37, EGTL217/98 s18
CELEX-nr: 398L0034 398L0048
Ändring, SFS 2011:802
Rubrik: Lag (2011:802) om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2014:731
Rubrik: Lag (2014:731) om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2022:1116
Rubrik: Lag (2022:1116) om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441