Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:740 · Visa fulltext
Polisutbildningsförordning (1999:740)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1999-10-01
Upphävd: 2015-01-01
Ändring, SFS 1999:893
Rubrik: Förordning (1999:893) om ändring i polisutbildningsförordningen (1999:740)
Omfattning: nuvarande 6, 7 §§ betecknas 9, 10 §§; ändr. 4 §, den nya 10 §; nya 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 §§; omtryck
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2014:1105
Omfattning: upph.