Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:660 · Visa fulltext
Zoonosförordning (1999:660)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:820
Rubrik: Förordning (2006:820) om ändring zoonosförordningen (1999:660)
Omfattning: nuvarande 1, 17, 18, 19 §§ betecknas 1 b, 21, 19, 20 §§, rubr. närmast före 1 § sätts närmast före 1 b §; ändr. 1, de nya 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 17 §; nya 1, 1 a, 17, 18 §§, rubr. närmast före 1, 1 a, 18, 19, 20, 21 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2018:985
Rubrik: Förordning (2018:985) om ändring i zoonosförordningen (1999:660)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2021:179
Rubrik: Förordning (2021:179) om ändring i zoonosförordningen (1999:660)
Omfattning: ändr. 1 a, 6, 7, 17, 18, 19, 21 §§, rubr. närmast före 1 a, 18, 19 §§; nya 18 a, 18 b §§, rubr. närmast före 18 b §
Ikraft: 2021-04-01