Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:659 · Visa fulltext
Epizootiförordning (1999:659)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:547
Rubrik: Förordning (2002:547) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2003:103
Rubrik: Förordning (2003:103) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)
Omfattning: ändr. 8, 9, 10, 15 §§; ny 16 §
Ikraft: 2003-04-01
Ändring, SFS 2005:521
Rubrik: Förordning (2005:521) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: EGTL306/2003 s1
CELEX-nr: 32003L0085
Ändring, SFS 2006:819
Rubrik: Förordning (2006:819) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)
Omfattning: nuvarande 1, 14, 15, 16 §§ betecknas 1 b, 18, 1 a, 14 §§, rubr. närmast före 1 § sätts närmast före 1 b §; ändr. 1 §, den nya 1 a §, 17 §, den nya 18 §, rubr. närmast före 14 §; nya 1, 15, 16 §§, rubr. närmast före 1, 1 a, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2007:483
Rubrik: Förordning (2007:483) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)
Omfattning: ändr. 8, 13 §§; nya 7 a, 10 a, 13 a §§
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2018:984
Rubrik: Förordning (2018:984) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2021:178
Rubrik: Förordning (2021:178) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)
Omfattning: ändr. 1 a, 3, 8, 13, 14, 15, 16, 18 §§, rubr. närmast före 1 a, 15, 16 §§; nya 15 a, 15 b §§, rubr. närmast före 15 b §
Ikraft: 2021-04-01
Ändring, SFS 2021:257
Rubrik: Förordning (2021:257) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)
Omfattning: nya 4 a, 4 b, 14 a §§
Ikraft: 2021-04-21