Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:657 · Visa fulltext
Epizootilag (1999:657)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:88, bet. 1998/99:MJU9, rskr. 1998/99:215, EGTL260/92 s1, EGTL62/93 s69, EGTC241/94 s132
CELEX-nr: 392L0066 392L0119 194NN01/05/E
Ändring, SFS 2002:548
Rubrik: Lag (2002:548) om ändring i epizootilagen (1999:657)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:93, bet. 2001/02:MJU20, rskr. 2001/02:257
Ändring, SFS 2003:101
Rubrik: Lag (2003:101) om ändring i epizootilagen (1999:657)
Omfattning: ändr. 8, 11, 15, 17, 20 §§
Ikraft: 2003-04-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:39, bet. 2002/03:MJU12, rskr. 2002/03:121, EGTL147/2001 s1
CELEX-nr: 32001R0999
Ändring, SFS 2005:102
Rubrik: Lag (2005:102) om ändring i epizootilagen (1999:657)
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7, 8 §§; nya 3 a, 4 a §§
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:29, bet. 2004/05:MJU6, rskr. 2004/05:156, EUTL306/2003 s1
CELEX-nr: 32003L0085
Ändring, SFS 2006:810
Rubrik: Lag (2006:810) om ändring i epizootilagen (1999:657)
Omfattning: ändr. 4 a, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 21 §§, rubr. närmast före 11, 20, 21 §§; nya 1 a, 11 a, 12, a, 13 a, 22 §§, rubr. närmast före 1 a, 11 a, 12, 12 a, 13, 13 a, 14 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357
Ändring, SFS 2007:361
Rubrik: Lag (2007:361) om ändring i epizootilagen (1999:657)
Omfattning: ändr. 8, 15, 16, 17, 18, 19 §§; ny 21 a §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:77, bet. 2006/07:MJU15, rskr. 2006/07:165
Ändring, SFS 2009:1257
Rubrik: Lag (2009:1257) om ändring i epizootilagen (1999:657)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27
Ändring, SFS 2011:616
Rubrik: Lag (2011:616) om ändring i epizootilagen (1999:657)
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257
Ändring, SFS 2013:631
Rubrik: Lag (2013:631) om ändring i epizootilagen (1999:657)
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Ändring, SFS 2014:701
Rubrik: Lag (2014:701) om ändring i epizootilagen (1999:657)
Omfattning: ändr. 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:809
Rubrik: Lag (2018:809) om ändring i epizootilagen (1999:657)
Omfattning: ändr. 21 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2021:167
Rubrik: Lag (2021:167) om ändring i epizootilagen (1999:657)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 11 a, 12 a §§; nuvarande 12 a § betecknas 12 b §; ändr. 1 a, 11, 11 a, 12, den nya 12 b, 13, 13 a, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 1 a, 11, 13 §§; nya 1 b, 1 c, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 12 a, 21 b §§, rubr. närmast före 1 b, 1 c, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 12 a, 12 b §§
Ikraft: 2021-04-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198