Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:58 · Visa fulltext
Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1999-04-01
Ändring, SFS 1999:138
Rubrik: Förordning (1999:138) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1999:783
Rubrik: Förordning (1999:783) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999-12-01
Ändring, SFS 2001:316
Rubrik: Förordning (2001:316) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2002:167
Rubrik: Förordning (2002:167) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-05-01
Ändring, SFS 2002:597
Rubrik: Förordning (2002:597) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2003:77
Rubrik: Förordning (2003:77) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:8
Rubrik: Förordning (2003:8) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003-03-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37
CELEX-nr: 31998L0034
Ändring, SFS 2004:3
Rubrik: Förordning (2004:3) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004-03-01
Ändring, SFS 2004:486
Rubrik: Förordning (2004:486) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37
CELEX-nr: 31998L0034
Ändring, SFS 2004:696
Rubrik: Förordning (2004:696) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004-10-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37
CELEX-nr: 31998L0034
Ändring, SFS 2005:26
Rubrik: Förordning (2005:26) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-03-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2005:641
Rubrik: Förordning (2005:641) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.; ny 4 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2005-09-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2005:733
Rubrik: Förordning (2005:733) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-11-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2006:154
Rubrik: Förordning (2006:154) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006-05-01
Ändring, SFS 2006:167
Rubrik: Förordning (2006:167) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2007:158
Rubrik: Förordning (2007:158) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007-05-15
Ändring, SFS 2007:600
Rubrik: Förordning (2007:600) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007-07-15
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2007:879
Rubrik: Förordning (2007:879) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:908
Rubrik: Förordning (2008:908) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-12-15
Ändring, SFS 2009:1095
Rubrik: Förordning (2009:1095) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: nya 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2009:317
Rubrik: Förordning (2009:317 ) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009-05-25
Ändring, SFS 2010:1084
Rubrik: Förordning (2010:1084) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-09-21
Ändring, SFS 2010:1086
Rubrik: Förordning (2010:1086) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-10-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2011:135
Rubrik: Förordning (2011:135) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:310
Rubrik: Förordning (2011:310) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2011:959
Rubrik: Förordning (2011:959) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011-09-01
Ändring, SFS 2012:556
Rubrik: Förordning (2012:556) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2012-09-18
Ändring, SFS 2012:975
Rubrik: Förordning (2012:975) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-02-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2013:667
Rubrik: Förordning (2013:667) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2013:790
Rubrik: Förordning (2013:790) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-12-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2013:896
Rubrik: Förordning (2013:896) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1033
Rubrik: Förordning (2014:1033) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-08-19
Ändring, SFS 2014:1292
Rubrik: Förordning (2014:1292) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1481
Rubrik: Förordning (2014:1481) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015-01-16
Förarbeten: direktiv 98/34/EG
Ändring, SFS 2015:245
Rubrik: Förordning (2015:245) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015-06-09
Ändring, SFS 2015:525
Rubrik: Förordning (2015:525) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015-08-18
CELEX-nr: direktiv 98/34/EG
Ändring, SFS 2015:997
Rubrik: Förordning (2015:997) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016-01-26
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2016:1304
Rubrik: Förordning (2016:1304) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-01-25
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2016:844
Rubrik: Förordning (2016:844) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016-08-23
Ändring, SFS 2017:619
Rubrik: Förordning (2017:619) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-07-28
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2017:864
Rubrik: Förordning (2017:864) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-10-18
Ändring, SFS 2017:952
Rubrik: Förordning (2017:952) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-12-12
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2018:116
Rubrik: Förordning (2018:116) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-04-10
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2018:1587
Rubrik: Förordning (2018:1587) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-11-12
Ändring, SFS 2018:2058
Rubrik: Förordning (2018:2058) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-01-18
Ändring, SFS 2018:539
Rubrik: Förordning (2018:539) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-06-26
Ändring, SFS 2019:108
Rubrik: Förordning (2019:108) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-04-05
Ändring, SFS 2019:25
Rubrik: Förordning (2019:25) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-03-22
Ändring, SFS 2019:332
Rubrik: Förordning (2019:332) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-07-02
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2019:554
Rubrik: Förordning (2019:554) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-08-06
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2019:612
Rubrik: Förordning (2019:612) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-11-12
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2019:631
Rubrik: Förordning (2019:631) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-11-19
Ändring, SFS 2020:12
Rubrik: Förordning (2020:12) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-02-25
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2020:3
Rubrik: Förordning (2020:3) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-02-11
Ändring, SFS 2020:158
Rubrik: Förordning (2020:158) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil
Ikraft: 2020-04-28
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2020:585
Rubrik: Förordning (2020:585) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-07-28
Ändring, SFS 2020:825
Rubrik: Förordning (2020:825) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-11-03
Ändring, SFS 2021:302
Rubrik: Förordning (2021:302) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-05-25
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535