Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:58 · Visa fulltext
Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1999-04-01
Ändring, SFS 1999:138
Rubrik: Förordning (1999:138) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1999:783
Rubrik: Förordning (1999:783) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999-12-01
Ändring, SFS 2001:316
Rubrik: Förordning (2001:316) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2002:167
Rubrik: Förordning (2002:167) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-05-01
Ändring, SFS 2002:597
Rubrik: Förordning (2002:597) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2003:8
Rubrik: Förordning (2003:8) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003-03-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37
CELEX-nr: 31998L0034
Ändring, SFS 2003:77
Rubrik: Förordning (2003:77) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:3
Rubrik: Förordning (2004:3) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004-03-01
Ändring, SFS 2004:486
Rubrik: Förordning (2004:486) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37
CELEX-nr: 31998L0034
Ändring, SFS 2004:696
Rubrik: Förordning (2004:696) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004-10-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37
CELEX-nr: 31998L0034
Ändring, SFS 2005:26
Rubrik: Förordning (2005:26) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-03-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2005:641
Rubrik: Förordning (2005:641) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.; ny 4 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2005-09-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2005:733
Rubrik: Förordning (2005:733) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-11-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2006:154
Rubrik: Förordning (2006:154) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006-05-01
Ändring, SFS 2006:167
Rubrik: Förordning (2006:167) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2007:158
Rubrik: Förordning (2007:158) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007-05-15
Ändring, SFS 2007:600
Rubrik: Förordning (2007:600) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007-07-15
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2007:879
Rubrik: Förordning (2007:879) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:908
Rubrik: Förordning (2008:908) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-12-15
Ändring, SFS 2009:317
Rubrik: Förordning (2009:317 ) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009-05-25
Ändring, SFS 2009:1095
Rubrik: Förordning (2009:1095) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: nya 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:1084
Rubrik: Förordning (2010:1084) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-09-21
Ändring, SFS 2010:1086
Rubrik: Förordning (2010:1086) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-10-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2011:135
Rubrik: Förordning (2011:135) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:310
Rubrik: Förordning (2011:310) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2011:959
Rubrik: Förordning (2011:959) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011-09-01
Ändring, SFS 2012:556
Rubrik: Förordning (2012:556) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2012-09-18
Ändring, SFS 2012:975
Rubrik: Förordning (2012:975) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-02-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2013:667
Rubrik: Förordning (2013:667) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2013:790
Rubrik: Förordning (2013:790) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-12-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2013:896
Rubrik: Förordning (2013:896) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1033
Rubrik: Förordning (2014:1033) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-08-19
Ändring, SFS 2014:1292
Rubrik: Förordning (2014:1292) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1481
Rubrik: Förordning (2014:1481) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015-01-16
Förarbeten: direktiv 98/34/EG
Ändring, SFS 2015:245
Rubrik: Förordning (2015:245) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015-06-09
Ändring, SFS 2015:525
Rubrik: Förordning (2015:525) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015-08-18
CELEX-nr: direktiv 98/34/EG
Ändring, SFS 2015:997
Rubrik: Förordning (2015:997) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016-01-26
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2016:844
Rubrik: Förordning (2016:844) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016-08-23
Ändring, SFS 2016:1304
Rubrik: Förordning (2016:1304) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-01-25
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2017:619
Rubrik: Förordning (2017:619) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-07-28
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2017:864
Rubrik: Förordning (2017:864) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-10-18
Ändring, SFS 2017:952
Rubrik: Förordning (2017:952) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017-12-12
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2018:116
Rubrik: Förordning (2018:116) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-04-10
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2018:539
Rubrik: Förordning (2018:539) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-06-26
Ändring, SFS 2018:1587
Rubrik: Förordning (2018:1587) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-11-12
Ändring, SFS 2018:2058
Rubrik: Förordning (2018:2058) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-01-18
Ändring, SFS 2019:25
Rubrik: Förordning (2019:25) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-03-22
Ändring, SFS 2019:108
Rubrik: Förordning (2019:108) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-04-05
Ändring, SFS 2019:332
Rubrik: Förordning (2019:332) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-07-02
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2019:554
Rubrik: Förordning (2019:554) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-08-06
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2019:612
Rubrik: Förordning (2019:612) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-11-12
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2019:631
Rubrik: Förordning (2019:631) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019-11-19
Ändring, SFS 2020:3
Rubrik: Förordning (2020:3) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-02-11
Ändring, SFS 2020:12
Rubrik: Förordning (2020:12) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-02-25
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2020:158
Rubrik: Förordning (2020:158) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil
Ikraft: 2020-04-28
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2020:585
Rubrik: Förordning (2020:585) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-07-28
Ändring, SFS 2020:825
Rubrik: Förordning (2020:825) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-11-03
Ändring, SFS 2021:302
Rubrik: Förordning (2021:302) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-05-25
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2022:1344
Rubrik: Förordning (2022:1344) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022-08-09
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2023:6
Rubrik: Förordning (2023:6) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2023-02-14
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2023:380
Rubrik: Förordning (2023:380) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2023-07-11
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2023:902
Rubrik: Förordning (2023:902) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. bil
Ikraft: 2024-01-16
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535