Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:445 · Visa fulltext
Lag (1999:445) om exportbutiker
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:86, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243, EGTL302/92 s1
CELEX-nr: 392R2913
Ändring, SFS 2000:490
Rubrik: Lag (2000:490) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2011:291
Rubrik: Lag (2011:291 ) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2014:1504
Rubrik: Lag (2014:1504) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker
Omfattning: ändr. 1, 3 §§; nya 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/5:40
Ändring, SFS 2016:272
Rubrik: Lag (2016:272) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2018:698
Rubrik: Lag (2018:698) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319
Ändring, SFS 2021:429
Rubrik: Lag (2021:429) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:112, bet. 2020/21:SkU26, rskr. 2020/21:295
Ändring, SFS 2022:168
Rubrik: Lag (2022:168) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker
Omfattning: ändr. 4, 5 §§; ny 5 a §
Ikraft: 2023-02-13
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.