Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:445 · Visa fulltext
Lag (1999:445) om exportbutiker
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:86, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243, EGTL302/92 s1
CELEX-nr: 392R2913
Ändring, SFS 2000:490
Rubrik: Lag (2000:490) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2011:291
Rubrik: Lag (2011:291 ) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2014:1504
Rubrik: Lag (2014:1504) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker
Omfattning: ändr. 1, 3 §§; nya 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/5:40
Ändring, SFS 2016:272
Rubrik: Lag (2016:272) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2018:698
Rubrik: Lag (2018:698) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319
Ändring, SFS 2021:429
Rubrik: Lag (2021:429) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:112, bet. 2020/21:SkU26, rskr. 2020/21:295
Ändring, SFS 2022:168
Rubrik: Lag (2022:168) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker
Omfattning: ändr. 4, 5 §§; ny 5 a §
Ikraft: 2023-02-13
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.