Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:382 · Visa fulltext
Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: EGTL010/97 s13
CELEX-nr: 396L0082
Upphävd: 2015-06-01
Ändring, SFS 2001:697
Rubrik: Förordning (2001:697) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2002:650
Rubrik: Förordning (2002:650) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-07-30 överg.best.
Ändring, SFS 2003:798
Rubrik: Förordning (2003:798) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2003:1144
Rubrik: Förordning (2003:1144) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest. till 2002:650
Ikraft: 2004-02-02
Ändring, SFS 2005:352
Rubrik: Förordning (2005:352) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2005-06-30 överg.best.
Förarbeten: EGTL010/1997 s13, EUTL345/2003 s97
CELEX-nr: 31996L0082, 32003L0105
Ändring, SFS 2005:817
Rubrik: Förordning (2005:817) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. bil., p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2002:650
Ikraft: 2005-12-31
Ändring, SFS 2007:716
Rubrik: Förordning (2007:716) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1018
Rubrik: Förordning (2008:1018) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:690
Rubrik: Förordning (2009:690) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: EUTL345/2003 s97
CELEX-nr: 32003L0105
Ändring, SFS 2013:263
Rubrik: Förordning (2013:263) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2013-06-18
Ändring, SFS 2013:1161
Rubrik: Förordning (2013:1161) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-02-14
Förarbeten: EUTL197/2012 s1
CELEX-nr: 32012L0018
Ändring, SFS 2015:236
Omfattning: upph.