Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:382 · Visa fulltext
Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: EGTL010/97 s13
CELEX-nr: 396L0082
Upphävd: 2015-06-01
Ändring, SFS 2001:697
Rubrik: Förordning (2001:697) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2002:650
Rubrik: Förordning (2002:650) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-07-30 överg.best.
Ändring, SFS 2003:798
Rubrik: Förordning (2003:798) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2003:1144
Rubrik: Förordning (2003:1144) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest. till 2002:650
Ikraft: 2004-02-02
Ändring, SFS 2005:352
Rubrik: Förordning (2005:352) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2005-06-30 överg.best.
Förarbeten: EGTL010/1997 s13, EUTL345/2003 s97
CELEX-nr: 31996L0082, 32003L0105
Ändring, SFS 2005:817
Rubrik: Förordning (2005:817) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. bil., p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2002:650
Ikraft: 2005-12-31
Ändring, SFS 2007:716
Rubrik: Förordning (2007:716) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1018
Rubrik: Förordning (2008:1018) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:690
Rubrik: Förordning (2009:690) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: EUTL345/2003 s97
CELEX-nr: 32003L0105
Ändring, SFS 2013:263
Rubrik: Förordning (2013:263) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2013-06-18
Ändring, SFS 2013:1161
Rubrik: Förordning (2013:1161) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-02-14
Förarbeten: EUTL197/2012 s1
CELEX-nr: 32012L0018
Ändring, SFS 2015:236
Omfattning: upph.