Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:355 · Visa fulltext
Kasinolag (1999:355)
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:80, bet. 1998/99:KrU11, rskr. 1998/99:229
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 2004:1188
Rubrik: Lag (2004:1188) om ändring i kasinolagen (1999:355)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04, bet, 2004/05:Ju7, rskr. 2004/05:70
Ändring, SFS 2007:634
Rubrik: Lag (2007:634) om ändring i kasinolagen (1999:355)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2007-08-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222
Ändring, SFS 2009:70
Rubrik: Lag (2009:70) om ändring i kasinolagen (1999:355)
Omfattning: ändr. 2, 14, 17 §§, rubr. närmast före 17 §; nya 14 a, 14 b, 14 c §§
Ikraft: 2009-03-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163, EUTL309/2005 s15
CELEX-nr: 32005L0060
Ändring, SFS 2017:641
Rubrik: Lag (2017:641) om ändring i kasinolagen (1999:355)
Omfattning: nuvarande 14 c § betecknas 14 f §; ändr. 2, 14, 14 b, 17 §§, rubr. närmast före 14 §; nya 2 a, 14 c, 14 d, 14 e §§
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2018:351
Rubrik: Lag (2018:351) om ändring i kasinolagen (1999:355)
Omfattning: upph. 7 §; ny 3 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:107, bet. 2017/18:FiU41, rskr. 2017/18:251
Ändring, SFS 2018:1138
Omfattning: upph.