Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:332 · Visa fulltext
Lag (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:71, bet. 1998/99:SoU13, rskr. 1998/99:208
Ändring, SFS 1999:857
Rubrik: Lag (1999:857) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 1999-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:139, bet. 1999/2000:SoU3, rskr. 1999/2000:25
Ändring, SFS 2001:484
Rubrik: Lag (2001:484) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:764
Rubrik: Lag (2001:764) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:140, bet. 2001/02:SfU3, rskr. 2001/02:10
Ändring, SFS 2001:1196
Rubrik: Lag (2001:1196) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, utg.omr. 9, bet. 2001/02:SoU1, rskr. 2001/02:94
Ändring, SFS 2009:481
Rubrik: Lag (2009:481) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:1276
Rubrik: Lag (2010:1276) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2017:46
Rubrik: Lag (2017:46) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141