Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:292 · Visa fulltext
Lag (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 2008:547
Rubrik: Lag (2008:547) om ändring i lagen (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223