Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:291 · Visa fulltext
Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 1999:957
Rubrik: Lag (1999:957) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Omfattning: upph. 2 §; nuvarande 3-10 §§ betecknas 2-9 §§; ändr. 1 §, de nya 4, 5, 6 §§, 8 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2001:190
Rubrik: Lag (2001:190) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2003:726
Rubrik: Lag (2003:726) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Omfattning: ändr. 5, 8 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2011:1394
Rubrik: Lag (2011:1394) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:135
Rubrik: Lag (2012:135) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Omfattning: upph. 2 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11, rskr. 2011/12:159