Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1395 · Visa fulltext
Studiestödslag (1999:1395)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96
Ändring, SFS 2000:1374
Rubrik: Lag (2000:1374) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 17, 25 §§, 4 kap 24 §, 8 p övergångsbest.; ny 12 p övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 15, bet. 2000/01:UbU2, rskr. 2000/02:100
Ändring, SFS 2001:67
Rubrik: Lag (2001:67) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, rubr. närmast före 1 kap 4 §
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Ändring, SFS 2001:304
Rubrik: Lag (2001:304) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 9, 19 §§, 4 kap 14 §, 5 kap 1 §, 1, 2, 5 p i ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 2 a, 3 a, 5 a p i övergångsbest.
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:107, bet. 2000/01:UbU18, rskr. 2000/01:228
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av 2001:67
Ändring, SFS 2002:634
Rubrik: Lag (2002:634) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:161, bet. 2001/02:UbU15, rskr. 2001/02:312
Ändring, SFS 2002:1108
Rubrik: Lag (2002:1108) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 9 §, 4 kap 12 §, 5 a p övergångsbest.
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, utg.omr. 15, bet. 2002/03:UbU2, rskr. 2002/03:63
Ändring, SFS 2003:1122
Rubrik: Lag (2003:1122) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. p 10 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, utg.omr. 15, bet. 2003/04:UbU2, rskr. 2003/04:94
Ändring, SFS 2004:846
Rubrik: Lag (2004:846) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:613
Rubrik: Lag (2005:613) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 8, 9, 23, 25 §§, 4 kap 6 §, 6 kap 10 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 3 kap 13 a, 13 b §§, p 13, 14, 15, 16 ikrafttr.- och övergångsbest., rubr. närmast före 3 kap 13 a §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:111, bet. 2004/05:UbU14, rskr. 2004/05:309
Ändring, SFS 2005:1186
Rubrik: Lag (2005:1186) om ändring i lagen (2005:613) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. p 14 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2005:613
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 15, bet. 2005/06:UbU2, rskr. 2005/06:105
Ändring, SFS 2006:170
Rubrik: Lag (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §, 4 kap 22 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Ändring, SFS 2006:654
Rubrik: Lag (2006:654) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 4 §, 3 kap 4, 25 §§, rubr. närmast före 1 kap 4 §; nya 1 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:134, bet. 2005/06:UbU21, rskr. 2005/06:305, EUTL158/2004 s77, EUTL16/2004 s44
CELEX-nr: 32004L0038, 32003L0109
Ändring, SFS 2006:655
Rubrik: Lag (2006:655) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:159, bet. 2005/06:UbU21, rskr. 2005/06:305
Ändring, SFS 2006:656
Rubrik: Lag (2006:656) om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 § i 2006:170
Förarbeten: Prop. 2005/06:134 och 159, bet. 2005/06:UbU21, rskr. 2005/06:305
Ändring, SFS 2006:955
Rubrik: Lag (2006:955) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2006-06-29 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:100, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370
Ändring, SFS 2006:1456
Rubrik: Lag (2006:1456) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg.omr. 15, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Ändring, SFS 2006:1457
Rubrik: Lag (2006:1457) om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 4 kap 22 §; ny p 3 ikrafttr.- och övergångsbest i 2006:170
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg.omr. 15, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Ändring, SFS 2006:1473
Rubrik: Lag (2006:1473) om ändring i lagen (2006:655) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:655
Förarbeten: Prop. 2006/07:17, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Ändring, SFS 2006:1474
Rubrik: Lag (2006:1474) om ändring i lagen (2006:656) om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 § i 2006:656
Förarbeten: Prop. 2006/07:17, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Ändring, SFS 2007:812
Rubrik: Lag (2007:812) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2007-12-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:118, bet. 2007/08:AU2, rskr. 2007/08:9
Ändring, SFS 2007:1343
Rubrik: Lag (2007:1343) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2, rskr. 2007/08:71
Ändring, SFS 2008:225
Rubrik: Lag (2008:225) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161
Ändring, SFS 2008:293
Rubrik: Lag (2008:293) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §; ny 1 kap 7 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:74, bet. 2007/08:UbU14, rskr. 2007/08:183, EUTL289/2005 s15
CELEX-nr: 32005L0071
Ändring, SFS 2008:1353
Rubrik: Lag (2008:1353) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny p 17 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2009-01-31
Förarbeten: Prop. 2008/09:01, utg.omr. 15, bet. 2008/09:UbU2, rskr. 2008/09:102
Ändring, SFS 2009:832
Rubrik: Lag (2009:832) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §, p 13 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1535
Rubrik: Lag (2009:1535) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 12, 13, 17, 18 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 15, bet. 2009/10:UbU2, rskr. 2009/10:127
Ändring, SFS 2010:203
Rubrik: Lag (2010:203) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208
Ändring, SFS 2010:441
Rubrik: Lag (2010:441) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 2 kap. 4 §, 3 kap. 4, 7 §§, 4 kap. 23 §, p 1, 9, 10 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 4 kap. 27 a §, 6 kap. 3 a §, rubr. närmast före 4 kap. 27 a §, p 18, 19 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:141, bet. 2009/10:UbU18, rskr. 2009/10:290
Ändring, SFS 2010:875
Rubrik: Lag (2010:875) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1279
Rubrik: Lag (2010:1279) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 25 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1280
Rubrik: Lag (2010:1280) om ändring i lagen (2010:875) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 § i 2010:875
Ändring, SFS 2010:2018
Rubrik: Lag (2010:2018) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 13 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:1, utg.omr. 15, bet. 2010/11:UbU2, rskr. 2010/11:136
Ändring, SFS 2011:859
Rubrik: Lag (2011:859) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §, 4 kap. 26 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 5 kap. 6 a §, 6 kap. 12 §, rubr. närmast före 5 kap. 6 a §, 6 kap. 12 §; nya p 20, 21 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:113, bet. 2010/11:UbU18, rskr. 2010/11:311
Ändring, SFS 2011:1401
Rubrik: Lag (2011:1401) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 19 §, 4 kap. 15, 16, 17 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 8 §, p 14, 16 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:160
Rubrik: Lag (2012:160) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §, 3 kap. 24 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:42, bet. 2011/12:UbU11, rskr. 2011/12:168
Ändring, SFS 2013:528
Rubrik: Lag (2013:528) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:133, bet. 2012/13:UbU19, rskr. 2012/13:272
Ändring, SFS 2013:608
Rubrik: Lag (2013:608) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 2 kap. 4 §, 3 kap. 4 §; nya 1 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:148, bet. 2012/13:SfU13, rskr. 2012/13:275, EUTL155/2009 s17
CELEX-nr: 32009L0050
Ändring, SFS 2013:780
Rubrik: Lag (2013:780) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15, 16, 23 §§, rubr. närmast före 3 kap. 23 §; ny rubr. närmast före 3 kap. 15 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:152, bet. 2013/14:UbU3, rskr. 2013/14:11
Ändring, SFS 2013:1119
Rubrik: Lag (2013:1119) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 9, 14, 17 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, utg.omr. 15, bet. 2013/14:UbU2, rskr. 2013/14:105
Ändring, SFS 2014:194
Rubrik: Lag (2014:194) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:83, bet. 2013/14:SfU9, rskr. 2013/14:191
Ändring, SFS 2014:195
Rubrik: Lag (2014:195) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:81, bet. 2013/14:SfU11, rskr. 2013/14:192, EUTL158/2004 s77
CELEX-nr: 32004L0038
Ändring, SFS 2014:1580
Rubrik: Lag (2014:1580) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, utg.omr. 15, bet. 2014/15:UbU2, rskr. 2014/15:91
Ändring, SFS 2015:941
Rubrik: Lag (2015:941) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. p 16 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 15, bet. 2015/16:UbU2, rskr.2015/16:58
Ändring, SFS 2016:702
Rubrik: Lag (2016:702) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2016-07-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267
Ändring, SFS 2017:281
Rubrik: Lag (2017:281) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §, 4 kap. 13 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208
Ändring, SFS 2017:530
Rubrik: Lag (2017:530) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: upph. 4 kap. 22 §; ändr. 3 kap. 25, 26 §§, 4 kap. 13 §, p 16 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 3 kap. 25 a §
Ikraft: 2017-07-02
Förarbeten: Prop. 2016/17:158, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285
Ändring, SFS 2017:579
Rubrik: Lag (2017:579) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 3 kap. 4 §; nya 2 kap. 4 a §, 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316
Ändring, SFS 2017:589
Rubrik: Lag (2017:589) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2017:1325
Rubrik: Lag (2017:1325) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 3 kap. 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1 utg.omr. 15, bet. 2017/18:UbU2, rskr. 2017/18:122
Ändring, SFS 2018:69
Rubrik: Lag (2018:69) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156, direktiv 2014/66/EU
Ändring, SFS 2019:1290
Rubrik: Lag (2019:1290) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 4 kap. 25 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny p 22 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:1, utg.omr. 15, bet 2019/20:UbU2, rskr. 2019/20:134
Ändring, SFS 2020:199
Rubrik: Lag (2020:199) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §, 3 kap. 24 §
Ikraft: 2020-04-07
Förarbeten: Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20 FiU51, rskr. 2019/20:199
Ändring, SFS 2020:235
Rubrik: Lag (2020:235) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 20 §
Ikraft: 2020-04-13
Förarbeten: Prop. 2019/20:146, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:209
Ändring, SFS 2020:451
Rubrik: Lag (2020:451) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300
Ändring, SFS 2020:1237
Rubrik: Lag (2020:1237) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 14 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 15, bet. 2020/21:UbU2, rskr. 2020/21:147
Ändring, SFS 2021:475
Rubrik: Lag (2021:475) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 4 kap. 22 §; ändr. 3 kap. 3, 9 §§, 4 kap. 4, 5, 21, 25 §§, 5 kap. 6 §. p 1, 9, 10 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny p 23 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2021-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:122, bet. 2020/21:UbU17, rskr. 2020/21:308
Ändring, SFS 2021:770
Rubrik: Lag (2021:770) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 4 a §§, 3 kap. 4, 4 a §§
Ikraft: 2021-07-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412