Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1395 · Visa fulltext
Studiestödslag (1999:1395)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96
Ändring, SFS 2000:1374
Rubrik: Lag (2000:1374) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 17, 25 §§, 4 kap 24 §, 8 p övergångsbest.; ny 12 p övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 15, bet. 2000/01:UbU2, rskr. 2000/02:100
Ändring, SFS 2001:67
Rubrik: Lag (2001:67) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, rubr. närmast före 1 kap 4 §
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Ändring, SFS 2001:304
Rubrik: Lag (2001:304) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 9, 19 §§, 4 kap 14 §, 5 kap 1 §, 1, 2, 5 p i ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 2 a, 3 a, 5 a p i övergångsbest.
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:107, bet. 2000/01:UbU18, rskr. 2000/01:228
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av 2001:67
Ändring, SFS 2002:634
Rubrik: Lag (2002:634) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:161, bet. 2001/02:UbU15, rskr. 2001/02:312
Ändring, SFS 2002:1108
Rubrik: Lag (2002:1108) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 9 §, 4 kap 12 §, 5 a p övergångsbest.
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, utg.omr. 15, bet. 2002/03:UbU2, rskr. 2002/03:63
Ändring, SFS 2003:1122
Rubrik: Lag (2003:1122) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. p 10 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, utg.omr. 15, bet. 2003/04:UbU2, rskr. 2003/04:94
Ändring, SFS 2004:846
Rubrik: Lag (2004:846) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:613
Rubrik: Lag (2005:613) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 8, 9, 23, 25 §§, 4 kap 6 §, 6 kap 10 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 3 kap 13 a, 13 b §§, p 13, 14, 15, 16 ikrafttr.- och övergångsbest., rubr. närmast före 3 kap 13 a §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:111, bet. 2004/05:UbU14, rskr. 2004/05:309
Ändring, SFS 2005:1186
Rubrik: Lag (2005:1186) om ändring i lagen (2005:613) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. p 14 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2005:613
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 15, bet. 2005/06:UbU2, rskr. 2005/06:105
Ändring, SFS 2006:170
Rubrik: Lag (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §, 4 kap 22 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Ändring, SFS 2006:654
Rubrik: Lag (2006:654) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 4 §, 3 kap 4, 25 §§, rubr. närmast före 1 kap 4 §; nya 1 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:134, bet. 2005/06:UbU21, rskr. 2005/06:305, EUTL158/2004 s77, EUTL16/2004 s44
CELEX-nr: 32004L0038, 32003L0109
Ändring, SFS 2006:655
Rubrik: Lag (2006:655) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:159, bet. 2005/06:UbU21, rskr. 2005/06:305
Ändring, SFS 2006:656
Rubrik: Lag (2006:656) om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 § i 2006:170
Förarbeten: Prop. 2005/06:134 och 159, bet. 2005/06:UbU21, rskr. 2005/06:305
Ändring, SFS 2006:955
Rubrik: Lag (2006:955) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2006-06-29 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:100, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370
Ändring, SFS 2006:1456
Rubrik: Lag (2006:1456) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg.omr. 15, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Ändring, SFS 2006:1457
Rubrik: Lag (2006:1457) om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 4 kap 22 §; ny p 3 ikrafttr.- och övergångsbest i 2006:170
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg.omr. 15, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Ändring, SFS 2006:1473
Rubrik: Lag (2006:1473) om ändring i lagen (2006:655) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:655
Förarbeten: Prop. 2006/07:17, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Ändring, SFS 2006:1474
Rubrik: Lag (2006:1474) om ändring i lagen (2006:656) om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 § i 2006:656
Förarbeten: Prop. 2006/07:17, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Ändring, SFS 2007:812
Rubrik: Lag (2007:812) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2007-12-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:118, bet. 2007/08:AU2, rskr. 2007/08:9
Ändring, SFS 2007:1343
Rubrik: Lag (2007:1343) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2, rskr. 2007/08:71
Ändring, SFS 2008:225
Rubrik: Lag (2008:225) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap 25 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161
Ändring, SFS 2008:293
Rubrik: Lag (2008:293) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §; ny 1 kap 7 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:74, bet. 2007/08:UbU14, rskr. 2007/08:183, EUTL289/2005 s15
CELEX-nr: 32005L0071
Ändring, SFS 2008:1353
Rubrik: Lag (2008:1353) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny p 17 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2009-01-31
Förarbeten: Prop. 2008/09:01, utg.omr. 15, bet. 2008/09:UbU2, rskr. 2008/09:102
Ändring, SFS 2009:832
Rubrik: Lag (2009:832) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §, p 13 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1535
Rubrik: Lag (2009:1535) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 12, 13, 17, 18 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 15, bet. 2009/10:UbU2, rskr. 2009/10:127
Ändring, SFS 2010:203
Rubrik: Lag (2010:203) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208
Ändring, SFS 2010:441
Rubrik: Lag (2010:441) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 2 kap. 4 §, 3 kap. 4, 7 §§, 4 kap. 23 §, p 1, 9, 10 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 4 kap. 27 a §, 6 kap. 3 a §, rubr. närmast före 4 kap. 27 a §, p 18, 19 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:141, bet. 2009/10:UbU18, rskr. 2009/10:290
Ändring, SFS 2010:875
Rubrik: Lag (2010:875) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1279
Rubrik: Lag (2010:1279) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 25 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1280
Rubrik: Lag (2010:1280) om ändring i lagen (2010:875) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 § i 2010:875
Ändring, SFS 2010:2018
Rubrik: Lag (2010:2018) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 13 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:1, utg.omr. 15, bet. 2010/11:UbU2, rskr. 2010/11:136
Ändring, SFS 2011:859
Rubrik: Lag (2011:859) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §, 4 kap. 26 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 5 kap. 6 a §, 6 kap. 12 §, rubr. närmast före 5 kap. 6 a §, 6 kap. 12 §; nya p 20, 21 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:113, bet. 2010/11:UbU18, rskr. 2010/11:311
Ändring, SFS 2011:1401
Rubrik: Lag (2011:1401) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 19 §, 4 kap. 15, 16, 17 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 8 §, p 14, 16 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:160
Rubrik: Lag (2012:160) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §, 3 kap. 24 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:42, bet. 2011/12:UbU11, rskr. 2011/12:168
Ändring, SFS 2013:528
Rubrik: Lag (2013:528) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:133, bet. 2012/13:UbU19, rskr. 2012/13:272
Ändring, SFS 2013:608
Rubrik: Lag (2013:608) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 2 kap. 4 §, 3 kap. 4 §; nya 1 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:148, bet. 2012/13:SfU13, rskr. 2012/13:275, EUTL155/2009 s17
CELEX-nr: 32009L0050
Ändring, SFS 2013:780
Rubrik: Lag (2013:780) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15, 16, 23 §§, rubr. närmast före 3 kap. 23 §; ny rubr. närmast före 3 kap. 15 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:152, bet. 2013/14:UbU3, rskr. 2013/14:11
Ändring, SFS 2013:1119
Rubrik: Lag (2013:1119) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 9, 14, 17 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, utg.omr. 15, bet. 2013/14:UbU2, rskr. 2013/14:105
Ändring, SFS 2014:194
Rubrik: Lag (2014:194) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:83, bet. 2013/14:SfU9, rskr. 2013/14:191
Ändring, SFS 2014:195
Rubrik: Lag (2014:195) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:81, bet. 2013/14:SfU11, rskr. 2013/14:192, EUTL158/2004 s77
CELEX-nr: 32004L0038
Ändring, SFS 2014:1580
Rubrik: Lag (2014:1580) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, utg.omr. 15, bet. 2014/15:UbU2, rskr. 2014/15:91
Ändring, SFS 2015:941
Rubrik: Lag (2015:941) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. p 16 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 15, bet. 2015/16:UbU2, rskr.2015/16:58
Ändring, SFS 2016:702
Rubrik: Lag (2016:702) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2016-07-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267
Ändring, SFS 2017:281
Rubrik: Lag (2017:281) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §, 4 kap. 13 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208
Ändring, SFS 2017:530
Rubrik: Lag (2017:530) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: upph. 4 kap. 22 §; ändr. 3 kap. 25, 26 §§, 4 kap. 13 §, p 16 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 3 kap. 25 a §
Ikraft: 2017-07-02
Förarbeten: Prop. 2016/17:158, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285
Ändring, SFS 2017:579
Rubrik: Lag (2017:579) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 3 kap. 4 §; nya 2 kap. 4 a §, 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316
Ändring, SFS 2017:589
Rubrik: Lag (2017:589) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2017:1325
Rubrik: Lag (2017:1325) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 3 kap. 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1 utg.omr. 15, bet. 2017/18:UbU2, rskr. 2017/18:122
Ändring, SFS 2018:69
Rubrik: Lag (2018:69) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156, direktiv 2014/66/EU
Ändring, SFS 2019:1290
Rubrik: Lag (2019:1290) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 4 kap. 25 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny p 22 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:1, utg.omr. 15, bet 2019/20:UbU2, rskr. 2019/20:134
Ändring, SFS 2020:199
Rubrik: Lag (2020:199) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §, 3 kap. 24 §
Ikraft: 2020-04-07
Förarbeten: Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20 FiU51, rskr. 2019/20:199
Ändring, SFS 2020:235
Rubrik: Lag (2020:235) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 20 §
Ikraft: 2020-04-13
Förarbeten: Prop. 2019/20:146, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:209
Ändring, SFS 2020:451
Rubrik: Lag (2020:451) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300
Ändring, SFS 2020:1237
Rubrik: Lag (2020:1237) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 14 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 15, bet. 2020/21:UbU2, rskr. 2020/21:147
Ändring, SFS 2021:475
Rubrik: Lag (2021:475) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 4 kap. 22 §; ändr. 3 kap. 3, 9 §§, 4 kap. 4, 5, 21, 25 §§, 5 kap. 6 §. p 1, 9, 10 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny p 23 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2021-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:122, bet. 2020/21:UbU17, rskr. 2020/21:308
Ändring, SFS 2021:770
Rubrik: Lag (2021:770) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 4 a §§, 3 kap. 4, 4 a §§
Ikraft: 2021-07-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412
Ändring, SFS 2022:861
Rubrik: Lag (2022:861) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 26 §, 4 kap. 23 §; ny 3 kap. 25 b §
Ikraft: 2022-06-30
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365
Ändring, SFS 2022:1828
Rubrik: Lag (2022:1828) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. p 5 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2021:475
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, utg.omr. 15, bet. 2022/23:UbU2, rskr. 2022/23:101
Ändring, SFS 2023:351
Rubrik: Lag (2023:351) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Omfattning: ändr. 3 kap. 25 §
Ikraft: 2023-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:94, bet. 2022/23:UbU14, rskr. 2022/23:207