Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1319 · Visa fulltext
Förordning (1999:1319) om mjölkkvoter
Departement: Landsbygdsdepartementet
Ikraft: 2000-01-15 överg.best.
Förarbeten: EGTL405/92 s1
CELEX-nr: 392R3950
Upphävd: 2015-06-01
Ändring, SFS 2004:295
Rubrik: Förordning (2004:295) om ändring i förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 21 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 2004-06-15
Förarbeten: EUTL270/2003 s123, EUTL94/2004 s22
CELEX-nr: 32003R1788, 32004R0595
Ändring, SFS 2009:85
Rubrik: Förordning (2009:85) om ändring i förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter
Omfattning: ändr. 1, 2, 17, 21 §§
Ikraft: 2009-03-15
Förarbeten: EUTL299/2007 s1, EUTL94/2004 s22
CELEX-nr: 32007R1234, 32004R0595
Ändring, SFS 2015:270
Rubrik: Förordning (2015:270) om upphävande av förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter
Omfattning: upph.