Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1305 · Visa fulltext
Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:1162
Rubrik: Lag (2000:1162) om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden
Omfattning: upph. nuvarande 3 §, rubr. närmast före nuvarande 5 §; nuvarande 4, 5, 6 §§ betecknas 3, 6, 5 §§; ändr. 1, 2 §§, de nya 3, 5, 6 §§, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 1, 2 §§; ny 4 §, rubr. närmast före den nya 6 §, 7 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:12, bet. 2000/01:SkU6, rskr. 2000/01:70
Ändring, SFS 2001:530
Rubrik: Lag (2001:530) om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:123, bet. 2000/01:AU11, rskr. 2000/01:212
Ändring, SFS 2003:729
Rubrik: Lag (2003:729) om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2011:1284
Rubrik: Lag (2011:1284) om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2020:856
Rubrik: Lag (2020:856) om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:197, bet. 2020/21:SkU4, rskr. 2020/21:26