Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:116 · Visa fulltext
Lag (1999:116) om skiljeförfarande
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1999-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 2000:180
Rubrik: Lag (2000:180) om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Ändring, SFS 2000:622
Rubrik: Lag (2000:622) om ändring i lagen (2000:180) om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande
Omfattning: ändr. ingressen till 2000:180
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Bet. 1999/2000:JuU22, rskr. 1999/2000:255
Ändring, SFS 2006:730
Rubrik: Lag (2006:730) om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2018:1954
Rubrik: Lag (2018:1954) om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande
Omfattning: ändr. 2, 8, 14, 16, 22, 27, 31, 34, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54 §§, rubr. närmast före 43 §; nya 4 a, 23 a, 27 a, 45 a §§
Ikraft: 2019-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:257, bet. 2018/19:JuU6, rskr. 2018/19:41