Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1135 · Visa fulltext
Förordning (1999:1135) om misstankeregister
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:551
Rubrik: Förordning (2000:551) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:699
Rubrik: Förordning (2000:699) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest.
Ikraft: 2000-10-01
Ändring, SFS 2001:417
Rubrik: Förordning (2001:417) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:690
Rubrik: Förordning (2001:690) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:948
Rubrik: Förordning (2001:948) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2001:1270
Rubrik: Förordning (2001:1270) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest. till 1999:1135
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2003:388
Rubrik: Förordning (2003:388) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest.
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2003:1011
Rubrik: Förordning (2003:1011) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 12 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:534
Rubrik: Förordning (2004:534) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:567
Rubrik: Förordning (2003:567) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:1135
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:743
Rubrik: Förordning (2004:743) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-12-01
Ändring, SFS 2004:1065
Rubrik: Förordning (2004:1065) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1193
Rubrik: Förordning (2004:1193) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1280
Rubrik: Förordning (2004:1280) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 16, 18 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:1022
Rubrik: Förordning (2005:1022) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:55
Rubrik: Förordning (2006:55) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2006:103
Rubrik: Förordning (2006:103) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2006:223
Rubrik: Förordning (2006:223) om ändring i förordningen (1999:1134) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006-04-30
Ändring, SFS 2006:508
Rubrik: Förordning (2006:508) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006-07-15
Ändring, SFS 2006:787
Rubrik: Förordning (2006:787) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1227
Rubrik: Förordning (2006:1227) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest.
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:176
Rubrik: Förordning (2007:176) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:582
Rubrik: Förordning (2007:582) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2007-11-01
Ändring, SFS 2007:1453
Rubrik: Förordning (2007:1453) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:774
Rubrik: Förordning (2008:774) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008-11-01
Ändring, SFS 2008:1217
Rubrik: Förordning (2008:1217) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:644
Rubrik: Förordning (2009:644) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-06-30
Ändring, SFS 2009:662
Rubrik: Förordning (2009:662) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:688
Rubrik: Förordning (2009:688) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2009-07-27
Ändring, SFS 2009:1378
Rubrik: Förordning (2009:1378) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:1555
Rubrik: Förordning (2009:1555) om ändring i förordningen (2009:1378) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 § i 2009:1378
Ändring, SFS 2010:33
Rubrik: Förordning (2010:33) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-03-01
Ändring, SFS 2010:113
Rubrik: Förordning (2010:113) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: EGTL253/1993 s1
CELEX-nr: 31993R2454
Ändring, SFS 2010:592
Rubrik: Förordning (2010:592) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:1078
Rubrik: Förordning (2010:1078) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2010:1481
Rubrik: Förordning (2010:1481) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1638
Rubrik: Förordning (2010:1638) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 8 a §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1639
Rubrik: Förordning (2010:1639) om ändring i förordningen (2010:1481) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 § i 2010:1481
Ändring, SFS 2011:147
Rubrik: Förordning (2011:147) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:163
Rubrik: Förordning (2011:163) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:252
Rubrik: Förordning (2011:252) om ändring i förordningen (2011:147) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 § i 2011:147
Ändring, SFS 2011:670
Rubrik: Förordning (2011:670) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2012:22
Rubrik: Förordning (2012:22) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-08-01
Förarbeten: Jfr prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90
Ändring, SFS 2012:254
Rubrik: Förordning (2012:254) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2012-06-01
Ändring, SFS 2012:613
Rubrik: Förordning (2012:613) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-11-01
Ändring, SFS 2013:51
Rubrik: Förordning (2013:51) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013-04-01
Ändring, SFS 2013:224
Rubrik: Förordning (2013:224) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2013:594
Rubrik: Förordning (2013:594) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013-07-22
Ändring, SFS 2013:658
Rubrik: Förordning (2013:658) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:399
Rubrik: Förordning (2014:399) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014-07-02
Ändring, SFS 2014:1159
Rubrik: Förordning (2014:1159) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:993
Rubrik: Förordning (2015:993) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr 8 a §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:335
Rubrik: Förordning (2016:335) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2016:695
Rubrik: Förordning (2016:695) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-11-01
Ändring, SFS 2016:738
Rubrik: Förordning (2016:738) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:1036
Rubrik: Förordning (2016:1036) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:1346
Rubrik: Förordning (2016:1346) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2017:1021
Rubrik: Förordning (2017:1021) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-12-01
Ändring, SFS 2018:707
Rubrik: Förordning (2018:707) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1480
Rubrik: Förordning (2018:1480) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:2045
Rubrik: Förordning (2018:2045) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-01-20
Ändring, SFS 2019:144
Rubrik: Förordning (2019:144) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-05-01
Ändring, SFS 2019:812
Rubrik: Förordning (2019:812) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-12-15
Ändring, SFS 2019:1166
Rubrik: Förordning (2019:1166) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:630
Rubrik: Förordning (2020:630) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2020-09-01
Ändring, SFS 2020:797
Rubrik: Förordning (2020:797) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:976
Rubrik: Förordning (2020:976) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-12-19
Ändring, SFS 2020:1285
Rubrik: Förordning (2020:1285) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021-02-01
Ändring, SFS 2021:523
Rubrik: Förordning (2021:523) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:660
Rubrik: Förordning (2021:660) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021-08-01
Ändring, SFS 2022:422
Rubrik: Förordning (2022:422) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-06-01
Ändring, SFS 2022:716
Rubrik: Förordning (2022:716) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2022:829
Rubrik: Förordning (2022:829) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: upph. 18 §
Ikraft: 2022-10-03