Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1134 · Visa fulltext
Förordning (1999:1134) om belastningsregister
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:98
Rubrik: Förordning (2000:98) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2000-04-01
Ändring, SFS 2000:550
Rubrik: Förordning (2000:550) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10, 14, 19 §§
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:683
Rubrik: Förordning (2000:683) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2000-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:720
Rubrik: Förordning (2000:720) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10, 24, 29 §§
Ikraft: 2000-10-01
Ändring, SFS 2000:1194
Rubrik: Förordning (2000:1194) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 22, 23 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2000:1280
Rubrik: Förordning (2000:1280) om ändring i förordningen (1999:1134) om belasningsregister
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:416
Rubrik: Förordning (2001:416) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:669
Rubrik: Förordning (2001:669) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:689
Rubrik: Förordning (2001:689) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:947
Rubrik: Förordning (2001:947) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:969
Rubrik: Förordning (2002:969) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:1010
Rubrik: Förordning (2003:1010) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10, 14, 19, 32 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2003:1183
Rubrik: Förordning (2003:1183) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10, 11, 12, 13, 21, 27, 28, 31 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:34
Rubrik: Förordning (2004:34) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2004-03-01
Ändring, SFS 2004:96
Rubrik: Förordning (2004:96) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2004-04-01
Ändring, SFS 2004:344
Rubrik: Förordning (2004:344) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:533
Rubrik: Förordning (2004:533) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:706
Rubrik: Förordning (2004:706) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2004-10-08
Ändring, SFS 2004:742
Rubrik: Förordning (2004:742) om ändring i förordningen (1999:1135) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2004-12-01
Ändring, SFS 2004:1064
Rubrik: Förordning (2004:1064) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1195
Rubrik: Förordning (2004:1195) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1279
Rubrik: Förordning (2004:1279) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 32, 39 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:93
Rubrik: Förordning (2005:93) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2005-04-01
Ändring, SFS 2005:326
Rubrik: Förordning (2005:326) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:412
Rubrik: Förordning (2005:412) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 22 §, nya 13 a, 22 a §§
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:433
Rubrik: Förordning (2005:433) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:1021
Rubrik: Förordning (2005:1021) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10, 19, 30 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:56
Rubrik: Förordning (2006:56) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 13, 14, 20 §§
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2006:102
Rubrik: Förordning (2006:102) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 2, 7, 10 §§
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2006:221
Rubrik: Förordning (2006:221) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2006-04-30
Ändring, SFS 2006:507
Rubrik: Förordning (2006:507) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10, 20 §§
Ikraft: 2006-07-15
Ändring, SFS 2006:786
Rubrik: Förordning (2006:786) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:919
Rubrik: Förordning (2006:919) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2006-08-18
Ändring, SFS 2006:1125
Rubrik: Förordning (2006:1125) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 2, 10, 26, 28 §§
Ikraft: 2006-11-01
Ändring, SFS 2007:70
Rubrik: Förordning (2007:70) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2007-04-01
Ändring, SFS 2007:175
Rubrik: Förordning (2007:175) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 22, 22 a §§
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:581
Rubrik: Förordning (2007:581) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2007-11-01
Ändring, SFS 2007:923
Rubrik: Förordning (2007:923) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2007:1273
Rubrik: Förordning (2007:1273) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: EGTL253/1993 s1
CELEX-nr: 31993R2454
Ändring, SFS 2007:1452
Rubrik: Förordning (2007:1452) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:429
Rubrik: Förordning (2008:429) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:670
Rubrik: Förordning (2008:670) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2008-09-01
Ändring, SFS 2008:1216
Rubrik: Förordning (2008:1216) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10, 11, 17, 20 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:661
Rubrik: Förordning (2009:661) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:687
Rubrik: Förordning (2009:687) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2009-07-27
Ändring, SFS 2009:1431
Rubrik: Förordning (2009:1431) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10, 20 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:1553
Rubrik: Förordning (2009:1553) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:1554
Rubrik: Förordning (2009:1554) om ändring i förordningen (2009:1431) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10 § i 2009:1431
Ändring, SFS 2010:32
Rubrik: Förordning (2010:32) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2010-03-01
Ändring, SFS 2010:77
Rubrik: Förordning (2010:77) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ny 16 a §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:591
Rubrik: Förordning (2010:591) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10, 15, 20 §§
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:685
Rubrik: Förordning (2010:685) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 18 §; ny 16 b §
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2010:1077
Rubrik: Förordning (2010:1077) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2010:1143
Rubrik: Förordning (2010:1143) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 18, 20 §§; ny 16 c §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1480
Rubrik: Förordning (2010:1480) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10, 15 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: EGTL253/1993 s1
CELEX-nr: 31993R2454
Ändring, SFS 2010:1637
Rubrik: Förordning (2010:1637) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11, 14, 22 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:162
Rubrik: Förordning (2011:162) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10, 20 §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: EUTL253/1993 s1
CELEX-nr: 31993R2454
Ändring, SFS 2011:251
Rubrik: Förordning (2011:251) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:566
Rubrik: Förordning (2011:566) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:669
Rubrik: Förordning (2011:669) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10, 12 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: EGTL253/1993 s1
CELEX-nr: 31993r2454
Ändring, SFS 2011:972
Rubrik: Förordning (2011:972) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 8, 10, 11 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2011-10-01
Förarbeten: EGTL253/1993 s1
CELEX-nr: 31993R2454
Ändring, SFS 2012:21
Rubrik: Förordning (2012:21) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2012-08-01
Förarbeten: Jfr prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90
Ändring, SFS 2012:252
Rubrik: Förordning (2012:252) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10, 20 §§; nya 24 a, 25 a §§
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: EGTL253/1993 s1, EUTL158/2004 s77
CELEX-nr: 31993R2454, 32004L0038
Ändring, SFS 2012:253
Rubrik: Förordning (2012:253) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 20 §; nya 16 d, 24 b §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: EUTL300/2009 s51
CELEX-nr: 32009R1071
Ändring, SFS 2012:612
Rubrik: Förordning (2012:612) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11, 16 b §§
Ikraft: 2012-11-01
Ändring, SFS 2012:768
Rubrik: Förordning (2012:768) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 2 §; nya 22 b, 22 c, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 24 g, 41 §§, rubr. närmast före 41 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: EUTL93/2009 s23
CELEX-nr: 32009F0315
Ändring, SFS 2013:50
Rubrik: Förordning (2013:50) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2013-04-01
Ändring, SFS 2013:182
Rubrik: Förordning (2013:182) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 16 b, 16 c, 18, 20 §§
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2013:225
Rubrik: Förordning (2013:225) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2013:245
Rubrik: Förordning (2013:245) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 16 c, 20 §§
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:310
Rubrik: Förordning (2013:310) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 16 b §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:547
Rubrik: Förordning (2013:547) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ny 16 e §
Ikraft: 2013-08-01
Ändring, SFS 2013:593
Rubrik: Förordning (2013:593) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ikraft: 2013-07-22
Ändring, SFS 2013:657
Rubrik: Förordning (2013:657) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 7, 10 §§
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:709
Rubrik: Förordning (2013:709) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2013-09-30
Förarbeten: EUTL94/2012 s1
CELEX-nr: 32012R0258
Ändring, SFS 2013:854
Rubrik: Förordning (2013:854) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr 22 §
Ikraft: 2013-12-18
Ändring, SFS 2014:193
Rubrik: Förordning (2014:193) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:316
Rubrik: Förordning (2014:316) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 12, 13, 14, 15, 16, 16 a, 16 b, 16 e, 22 §§
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:326
Rubrik: Förordning (2014:326) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr 11 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:398
Rubrik: Förordning (2014:398) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2014-07-02
Ändring, SFS 2014:411
Rubrik: Förordning (2014:411) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 16 c §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:898
Rubrik: Förordning (2014:898) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 14, 15 §§
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2014:911
Rubrik: Förordning (2014:911) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2014:938
Rubrik: Förordning (2014:938) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 16 e §
Ikraft: 2014-08-02
Ändring, SFS 2014:1158
Rubrik: Förordning (2014:1158) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: upph. 33 §; ändr. 10, 17, 19, 22 b, 22 c, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1399
Rubrik: Förordning (2014:1399) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1554
Rubrik: Förordning (2014:1554) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2015-02-01
Ändring, SFS 2015:46
Rubrik: Förordning (2015:46) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2015-04-01
Ändring, SFS 2015:89
Rubrik: Förordning (2015:89) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:114
Rubrik: Förordning (2015:114) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2015-04-01
Ändring, SFS 2015:385
Rubrik: Förordning (2015:385) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2015-08-01
Ändring, SFS 2015:654
Rubrik: Förordning (2015:654) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 8, 10, 11 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:992
Rubrik: Förordning (2015:992) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:334
Rubrik: Förordning (2016:334) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10, 14 §§
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:498
Rubrik: Förordning (2016:498) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:694
Rubrik: Förordning (2016:694) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2016-11-01
Ändring, SFS 2016:737
Rubrik: Förordning (2016:737) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10, 20 §§
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:1035
Rubrik: Förordning (2016:1035) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:1080
Rubrik: Förordning (2016:1080) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2016-12-15
Ändring, SFS 2016:1345
Rubrik: Förordning (2016:1345) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2017:216
Rubrik: Förordning (2017:216) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2017-04-13
Ändring, SFS 2017:526
Rubrik: Förordning (2017:526) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2017-08-01
Ändring, SFS 2017:669
Rubrik: Förordning (2017:669) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2017:1020
Rubrik: Förordning (2017:1020) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2017-12-01
Ändring, SFS 2018:134
Rubrik: Förordning (2018:134) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-05-01
Ändring, SFS 2018:706
Rubrik: Förordning (2018:706) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1232
Rubrik: Förordning (2018:1232) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 13 a, 22 a §§
Ikraft: 2018-10-01
Ändring, SFS 2018:1479
Rubrik: Förordning (2018:1479) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11, 13, 16 b, 18 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2018:1489
Rubrik: Förordning (2018:1489) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 16 e §
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2018:1577
Rubrik: Förordning (2018:1577) om ändring i förordningen (2018:1479) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 16 b § i 2018:1479
Ändring, SFS 2018:2044
Rubrik: Förordning (2018:2044) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 13, 13 a §§, ny 16 f §
Ikraft: 2019-01-20
Ändring, SFS 2018:2079
Rubrik: Förordning (2018:2079) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:69
Rubrik: Förordning (2019:69) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr 16 d §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:143
Rubrik: Förordning (2019:143) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2019-05-01
Ändring, SFS 2019:225
Rubrik: Förordning (2019:225) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11, 14 §§
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2019:389
Rubrik: Förordning (2019:389) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 16 a, 17 §§
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2019:582
Rubrik: Förordning (2019:582) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10, 20 §§
Ikraft: 2019-11-01
Ändring, SFS 2019:609
Rubrik: Förordning (2019:609) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ny 21 a §
Ikraft: 2019-11-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:811
Rubrik: Förordning (2019:811) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 16 f §
Ikraft: 2019-12-15
Ändring, SFS 2019:1165
Rubrik: Förordning (2019:1165) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11, 16 c §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:52
Rubrik: Förordning (2020:52) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2020:573
Rubrik: Förordning (2020:573) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2020-09-01
Ändring, SFS 2020:629
Rubrik: Förordning (2020:629) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10, 20 §§
Ikraft: 2020-09-01
Ändring, SFS 2020:796
Rubrik: Förordning (2020:796) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10, 11, 30, 40 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:975
Rubrik: Förordning (2020:975) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2021-01-02
Ändring, SFS 2020:1041
Rubrik: Förordning (2020:1041) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 16 f §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1046
Rubrik: Förordning (2020:1046) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2021-02-01
Ändring, SFS 2020:1284
Rubrik: Förordning (2020:1284) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2021-02-01
Ändring, SFS 2021:522
Rubrik: Förordning (2021:522) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 12 §; ny 12 a §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:571
Rubrik: Förordning (2021:571) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 2021-09-01
Ändring, SFS 2021:629
Rubrik: Förordning (2021:629) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2022-05-01
Ändring, SFS 2021:659
Rubrik: Förordning (2021:659) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2021-08-01
Ändring, SFS 2021:1043
Rubrik: Förordning (2021:1043) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Omfattning: ändr. 16 c §
Ikraft: 2022-01-01