Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1079 · Visa fulltext
Revisionslag (1999:1079)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2001:888
Rubrik: Lag (2001:888) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 13, 15, 19 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:146, bet. 2001/02:LU3, rskr. 2001/02:47
Ändring, SFS 2001:1225
Rubrik: Lag (2001:1225) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 30 §; ny 32 a §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124
Ändring, SFS 2002:390
Rubrik: Lag (2002:390) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2003:728
Rubrik: Lag (2003:728) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 23, 32 a §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:245
Rubrik: Lag (2004:245) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2004:978
Rubrik: Lag (2004:978) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 27, 28, 33 §§; nya 27 a, 27 b §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:157, bet. 2004/05:LU1, rskr. 2004/05:24
Ändring, SFS 2004:1189
Rubrik: Lag (2004:1189) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 35, 37 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70
Ändring, SFS 2006:402
Rubrik: Lag (2006:402) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25, rskr. 2005/06:230
Ändring, SFS 2006:875
Rubrik: Lag (2006:875) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: upph. 13, 14 §§; ändr. 12, 15, 16, 25 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2008:91
Rubrik: Lag (2008:91) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: nya 2 a, 40 a §§, rubr. närmast före 2 a, 40 a §§
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2009:71
Rubrik: Lag (2009:71) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2009-03-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163
Ändring, SFS 2009:485
Rubrik: Lag (2009:485) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:568
Rubrik: Lag (2009:568 ) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 22, 32 §§; ny 23 a §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265, EUTL157/2006 s87
CELEX-nr: 32006L0043
Ändring, SFS 2009:703
Rubrik: Lag (2009:703) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303, EUTL210/2006 s19
CELEX-nr: 32006R1082
Ändring, SFS 2010:837
Rubrik: Lag (2010:837) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 2, 37 §§
Ikraft: 2010-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368, EGTL222/1978 s11, EUTL164/2009 s42, EGTL193/1983 s1
CELEX-nr: 31978L066, 32009L0049, 31983L0349
Ändring, SFS 2011:1400
Rubrik: Lag (2011:1400) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2013:221
Rubrik: Lag (2013:221) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 12, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2013:440
Rubrik: Lag (2013:440) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: upph. 40 a §, rubr. närmast före 40 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2014:543
Rubrik: Lag (2014:543) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 11, 15, 41 §§
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:1388
Rubrik: Lag (2014:1388) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:4, bet. 2014/15:SkU5, rskr. 2014/15:12
Ändring, SFS 2015:822
Rubrik: Lag (2015:822) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2016:433
Rubrik: Lag (2016:433) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 33 §; nuvarande 27 a, 27 b §§ betecknas 27 b, 27 c §§; ändr. 5, den nya 27 b, 33 §§; nya 9 a, 27 a, 27 d, 31 a, 32 b §§, rubr. närmast före 9 a, 32 b §§
Ikraft: 2016-06-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:641
Rubrik: Lag (2016:641) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:954
Rubrik: Lag (2016:954) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2016-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25, direktiv 2013/34/EU
Ändring, SFS 2016:1059
Rubrik: Lag (2016:1059) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:6, bet. 2016/17:KU8, rskr. 2016/17:41
Ändring, SFS 2016:1338
Rubrik: Lag (2016:1338) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 32 b §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2017:642
Rubrik: Lag (2017:642) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Ändring, SFS 2018:1676
Rubrik: Lag (2018:1676) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 27 b, 33 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2019:906
Rubrik: Lag (2019:906) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:1108
Rubrik: Lag (2020:1108) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ny 31 b §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:34, bet. 2020/21:CU4, rskr. 2020/21:97
Ändring, SFS 2023:342
Rubrik: Lag (2023:342) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 31 §; ny 30 a §
Ikraft: 2023-06-22 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:88, bet. 2022/23:CU19, rskr. 2022/23:196, direktiv (EU) 2021/2101