Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1079 · Visa fulltext
Revisionslag (1999:1079)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2001:888
Rubrik: Lag (2001:888) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 13, 15, 19 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:146, bet. 2001/02:LU3, rskr. 2001/02:47
Ändring, SFS 2001:1225
Rubrik: Lag (2001:1225) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 30 §; ny 32 a §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124
Ändring, SFS 2002:390
Rubrik: Lag (2002:390) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2003:728
Rubrik: Lag (2003:728) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 23, 32 a §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:245
Rubrik: Lag (2004:245) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2004:978
Rubrik: Lag (2004:978) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 27, 28, 33 §§; nya 27 a, 27 b §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:157, bet. 2004/05:LU1, rskr. 2004/05:24
Ändring, SFS 2004:1189
Rubrik: Lag (2004:1189) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 35, 37 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70
Ändring, SFS 2006:402
Rubrik: Lag (2006:402) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25, rskr. 2005/06:230
Ändring, SFS 2006:875
Rubrik: Lag (2006:875) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: upph. 13, 14 §§; ändr. 12, 15, 16, 25 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2008:91
Rubrik: Lag (2008:91) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: nya 2 a, 40 a §§, rubr. närmast före 2 a, 40 a §§
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2009:71
Rubrik: Lag (2009:71) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2009-03-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163
Ändring, SFS 2009:485
Rubrik: Lag (2009:485) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:568
Rubrik: Lag (2009:568 ) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 22, 32 §§; ny 23 a §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265, EUTL157/2006 s87
CELEX-nr: 32006L0043
Ändring, SFS 2009:703
Rubrik: Lag (2009:703) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303, EUTL210/2006 s19
CELEX-nr: 32006R1082
Ändring, SFS 2010:837
Rubrik: Lag (2010:837) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 2, 37 §§
Ikraft: 2010-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368, EGTL222/1978 s11, EUTL164/2009 s42, EGTL193/1983 s1
CELEX-nr: 31978L066, 32009L0049, 31983L0349
Ändring, SFS 2011:1400
Rubrik: Lag (2011:1400) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2013:221
Rubrik: Lag (2013:221) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 12, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2013:440
Rubrik: Lag (2013:440) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: upph. 40 a §, rubr. närmast före 40 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2014:543
Rubrik: Lag (2014:543) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 11, 15, 41 §§
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:1388
Rubrik: Lag (2014:1388) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:4, bet. 2014/15:SkU5, rskr. 2014/15:12
Ändring, SFS 2015:822
Rubrik: Lag (2015:822) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2016:433
Rubrik: Lag (2016:433) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 33 §; nuvarande 27 a, 27 b §§ betecknas 27 b, 27 c §§; ändr. 5, den nya 27 b, 33 §§; nya 9 a, 27 a, 27 d, 31 a, 32 b §§, rubr. närmast före 9 a, 32 b §§
Ikraft: 2016-06-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:641
Rubrik: Lag (2016:641) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:954
Rubrik: Lag (2016:954) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2016-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25, direktiv 2013/34/EU
Ändring, SFS 2016:1059
Rubrik: Lag (2016:1059) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:6, bet. 2016/17:KU8, rskr. 2016/17:41
Ändring, SFS 2016:1338
Rubrik: Lag (2016:1338) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 32 b §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2017:642
Rubrik: Lag (2017:642) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Ändring, SFS 2018:1676
Rubrik: Lag (2018:1676) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 27 b, 33 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2019:906
Rubrik: Lag (2019:906) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:1108
Rubrik: Lag (2020:1108) om ändring i revisionslagen (1999:1079)
Omfattning: ny 31 b §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:34, bet. 2020/21:CU4, rskr. 2020/21:97