Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1078 · Visa fulltext
Bokföringslag (1999:1078)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1304
Rubrik: Lag (1999:1304) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 1 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:31
Rubrik: Lag (2000:31) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap 6 §; ny 4 kap 6 §, rubr. närmast före 4 kap 6 §
Ikraft: 2000-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:598
Rubrik: Lag (2000:598) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253
Ändring, SFS 2003:727
Rubrik: Lag (2003:727) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 5, 6, 7 §§, 4 kap 6 §, 7 kap 7 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1135
Rubrik: Lag (2003:1135) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §; rubr. närmast före 7 kap 4 § sätts närmast före 7 kap 3 a §; ny 7 kap 3 a §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:26, bet. 2003/04:SkU15, rskr. 2003/04:82, EGTL15/2002 s24
CELEX-nr: 32001L0115
Ändring, SFS 2005:591
Rubrik: Lag (2005:591) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:140, bet. 2004/05:NU16, rskr. 2004/05:297, EGTL195/1980 s35, EGTL193/2000 s75
CELEX-nr: 31980L0723, 32000L0052
Ändring, SFS 2006:874
Rubrik: Lag (2006:874) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: nuvarande 6 kap 10, 11 §§ betecknas 6 kap 11, 12 §§; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2 §, 4 kap 1, 3 §§, 5 kap 1, 2, 4 §§, 6 kap 1, 3, 4 §§, 7 kap 6 §, rubr. närmats före 6 kap 10, 11 §§ sätts närmast före 6 kap 11, 12 §§; nya 1 kap 4 §, 6 kap 10 §, rubr. närmast före 1 kap 4 §, 6 kap 10 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2007:134
Rubrik: Lag (2007:134) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 6 kap 4 §
Ikraft: 2007-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126
Ändring, SFS 2007:551
Rubrik: Lag (2007:551) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2007:596
Rubrik: Lag (2007:596) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ny 5 kap 12 §, rubr. närmast före 5 kap 12 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18, rskr. 2006/07:182
Ändring, SFS 2008:90
Rubrik: Lag (2008:90) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 10 §§
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2009:249
Rubrik: Lag (2009:249) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185
Ändring, SFS 2009:701
Rubrik: Lag (2009:701) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303, EUTL210/2006 s19
CELEX-nr: 32006R1082
Ändring, SFS 2010:849
Rubrik: Lag (2010:849) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2010-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368
Ändring, SFS 2010:1514
Rubrik: Lag (2010:1514) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: upph. 6 kap. 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 6 kap. 5 §; nuvarande 6 kap. 10, 11, 12 §§ betecknas 6 kap. 6, 7, 8 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 2, 6 §§, 6 kap. 3, 4, 5 §§, 7 kap. 2, 6 §§, rubr. närmast före 6 kap. 4 §, 7 kap. 6 §, rubr. närmast före 6 kap. 10, 11, 12 §§ sätts närmast före nya 6 kap. 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2010:2064
Rubrik: Lag (2010:2064) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:1399
Rubrik: Lag (2011:1399) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 5 kap. 12 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2014:1387
Rubrik: Lag (2014:1387) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:4, bet. 2014/15:SkU5, rskr. 2014/15:12
Ändring, SFS 2015:821
Rubrik: Lag (2015:821) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 4, 5 §§, 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2016:1058
Rubrik: Lag (2016:1058) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:6, bet. 2016/17:KU8, rskr. 2016/17:41
Ändring, SFS 2017:437
Rubrik: Lag (2017:437) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: upph. 2 kap. 7 §, rubr. närmast före 2 kap. 7 §; ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 6 §, 7 kap. 5 §, rubr. närmast före 7 kap. 5 §, rubr. till 8 kap.; nya 2 kap. 7, 8 §§, 4 kap. 7, 8, 9 §§, 6 kap. 3 a, 3 b §§, 8 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 7 §, 4 kap. 7 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:149, bet. 2016/17:CU17, rskr. 2016/17:271
Ändring, SFS 2018:172
Rubrik: Lag (2018:172) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 a §, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207
Ändring, SFS 2018:1142
Rubrik: Lag (2018:1142) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2019:753
Rubrik: Lag (2019:753) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:905
Rubrik: Lag (2019:905) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 5 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:669
Rubrik: Lag (2020:669) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346