Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1078 · Visa fulltext
Bokföringslag (1999:1078)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1304
Rubrik: Lag (1999:1304) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 1 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:31
Rubrik: Lag (2000:31) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap 6 §; ny 4 kap 6 §, rubr. närmast före 4 kap 6 §
Ikraft: 2000-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:598
Rubrik: Lag (2000:598) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253
Ändring, SFS 2003:727
Rubrik: Lag (2003:727) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 5, 6, 7 §§, 4 kap 6 §, 7 kap 7 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1135
Rubrik: Lag (2003:1135) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §; rubr. närmast före 7 kap 4 § sätts närmast före 7 kap 3 a §; ny 7 kap 3 a §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:26, bet. 2003/04:SkU15, rskr. 2003/04:82, EGTL15/2002 s24
CELEX-nr: 32001L0115
Ändring, SFS 2005:591
Rubrik: Lag (2005:591) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:140, bet. 2004/05:NU16, rskr. 2004/05:297, EGTL195/1980 s35, EGTL193/2000 s75
CELEX-nr: 31980L0723, 32000L0052
Ändring, SFS 2006:874
Rubrik: Lag (2006:874) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: nuvarande 6 kap 10, 11 §§ betecknas 6 kap 11, 12 §§; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2 §, 4 kap 1, 3 §§, 5 kap 1, 2, 4 §§, 6 kap 1, 3, 4 §§, 7 kap 6 §, rubr. närmats före 6 kap 10, 11 §§ sätts närmast före 6 kap 11, 12 §§; nya 1 kap 4 §, 6 kap 10 §, rubr. närmast före 1 kap 4 §, 6 kap 10 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2007:134
Rubrik: Lag (2007:134) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 6 kap 4 §
Ikraft: 2007-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126
Ändring, SFS 2007:551
Rubrik: Lag (2007:551) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2007:596
Rubrik: Lag (2007:596) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ny 5 kap 12 §, rubr. närmast före 5 kap 12 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18, rskr. 2006/07:182
Ändring, SFS 2008:90
Rubrik: Lag (2008:90) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 10 §§
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2009:249
Rubrik: Lag (2009:249) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185
Ändring, SFS 2009:701
Rubrik: Lag (2009:701) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303, EUTL210/2006 s19
CELEX-nr: 32006R1082
Ändring, SFS 2010:849
Rubrik: Lag (2010:849) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2010-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368
Ändring, SFS 2010:1514
Rubrik: Lag (2010:1514) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: upph. 6 kap. 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 6 kap. 5 §; nuvarande 6 kap. 10, 11, 12 §§ betecknas 6 kap. 6, 7, 8 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 2, 6 §§, 6 kap. 3, 4, 5 §§, 7 kap. 2, 6 §§, rubr. närmast före 6 kap. 4 §, 7 kap. 6 §, rubr. närmast före 6 kap. 10, 11, 12 §§ sätts närmast före nya 6 kap. 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2010:2064
Rubrik: Lag (2010:2064) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:1399
Rubrik: Lag (2011:1399) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 5 kap. 12 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2014:1387
Rubrik: Lag (2014:1387) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:4, bet. 2014/15:SkU5, rskr. 2014/15:12
Ändring, SFS 2015:821
Rubrik: Lag (2015:821) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 4, 5 §§, 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2016:1058
Rubrik: Lag (2016:1058) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:6, bet. 2016/17:KU8, rskr. 2016/17:41
Ändring, SFS 2017:437
Rubrik: Lag (2017:437) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: upph. 2 kap. 7 §, rubr. närmast före 2 kap. 7 §; ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 6 §, 7 kap. 5 §, rubr. närmast före 7 kap. 5 §, rubr. till 8 kap.; nya 2 kap. 7, 8 §§, 4 kap. 7, 8, 9 §§, 6 kap. 3 a, 3 b §§, 8 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 7 §, 4 kap. 7 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:149, bet. 2016/17:CU17, rskr. 2016/17:271
Ändring, SFS 2018:172
Rubrik: Lag (2018:172) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 a §, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207
Ändring, SFS 2018:1142
Rubrik: Lag (2018:1142) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2019:753
Rubrik: Lag (2019:753) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:905
Rubrik: Lag (2019:905) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 5 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:669
Rubrik: Lag (2020:669) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346