Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:997 · Visa fulltext
Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:133, bet. 1999/2000:JuU2, rskr. 1999/2000:49
Ändring, SFS 2012:661
Rubrik: Lag (2012:661) om ändring i lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:156, bet. 2012/13:JuU3, rskr. 2012/13:29
Ändring, SFS 2021:398
Rubrik: Lag (2021:398) om ändring i lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:170, bet. 2020/21:JuU35, rskr. 2020/21:314