Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:997 · Visa fulltext
Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:133, bet. 1999/2000:JuU2, rskr. 1999/2000:49
Ändring, SFS 2012:661
Rubrik: Lag (2012:661) om ändring i lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:156, bet. 2012/13:JuU3, rskr. 2012/13:29
Ändring, SFS 2021:398
Rubrik: Lag (2021:398) om ändring i lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:170, bet. 2020/21:JuU35, rskr. 2020/21:314