Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:889 · Visa fulltext
Lag (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:85, bet. 1998/99:FiU18, rskr. 1998/99:226
Ändring, SFS 2018:325
Rubrik: Lag (2018:325) om ändring i lagen (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:24