Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:42 · Visa fulltext
Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2000:1260
Rubrik: Lag (2000:1260) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2005:472
Rubrik: Lag (2005:472) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 2005-09-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:127, bet. 2004/05:SoU23, rskr. 2004/05:278, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2005:640
Rubrik: Förordning (2005:640) om ikraftträdande av lagen (2005:472) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ikrafttr. av 2005:472
Ändring, SFS 2011:113
Rubrik: Lag (2011:113) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:4, bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158
Ändring, SFS 2018:1113
Rubrik: Lag (2018:1113) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 3, 3 c, 4 §§; ny 3 e §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:221, bet. 2017/18:SoU27, rskr. 2017/18:354
Ändring, SFS 2019:361
Rubrik: Lag (2019:361) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239