Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:353 · Visa fulltext
Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:72, bet. 1998/99:JuU25, rskr. 1998/99:213
Ändring, SFS 1999:1062
Rubrik: Lag (1999:1062) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: Prop. 1999/2000:6, bet. 1999/2000:SkU7, rskr. 1999/2000:66
Ändring, SFS 2000:362
Rubrik: Lag (2000:362) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
Omfattning: ändr. 8, 10, 13 §§; ny 9 a §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:56, bet. 1999/2000:SoU11, rskr. 1999/2000:195
Ändring, SFS 2003:467
Rubrik: Lag (2003:467) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2005:723
Rubrik: Lag (2005:723) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Ändring, SFS 2005:982
Rubrik: Lag (2005:982) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
Omfattning: ändr. 10, 13 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2009:482
Rubrik: Lag (2009:482) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:626
Rubrik: Lag (2010:626) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2014:196
Rubrik: Lag (2014:196) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2014-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:82, bet. 2013/14:SfU12, rskr. 2013/14:193
Ändring, SFS 2018:1998
Rubrik: Lag (2018:1998) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
Omfattning: upph. 15, 16 §§, rubr. närmast före 15, 16 §§; ändr. 2, 12 §§, rubr. närmast före 2 §; ny 2 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44
Ändring, SFS 2022:1017
Rubrik: Lag (2022:1017) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:224, bet. 2021/22:SfU28, rskr. 2021/22:387