Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:332 · Visa fulltext
Lag (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:71, bet. 1998/99:SoU13, rskr. 1998/99:208
Ändring, SFS 1999:857
Rubrik: Lag (1999:857) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 1999-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:139, bet. 1999/2000:SoU3, rskr. 1999/2000:25
Ändring, SFS 2001:484
Rubrik: Lag (2001:484) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:764
Rubrik: Lag (2001:764) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:140, bet. 2001/02:SfU3, rskr. 2001/02:10
Ändring, SFS 2001:1196
Rubrik: Lag (2001:1196) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, utg.omr. 9, bet. 2001/02:SoU1, rskr. 2001/02:94
Ändring, SFS 2009:481
Rubrik: Lag (2009:481) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:1276
Rubrik: Lag (2010:1276) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2017:46
Rubrik: Lag (2017:46) om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141