Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:291 · Visa fulltext
Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 1999:957
Rubrik: Lag (1999:957) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Omfattning: upph. 2 §; nuvarande 3-10 §§ betecknas 2-9 §§; ändr. 1 §, de nya 4, 5, 6 §§, 8 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2001:190
Rubrik: Lag (2001:190) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2003:726
Rubrik: Lag (2003:726) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Omfattning: ändr. 5, 8 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2011:1394
Rubrik: Lag (2011:1394) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:135
Rubrik: Lag (2012:135) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
Omfattning: upph. 2 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11, rskr. 2011/12:159