Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:158 · Visa fulltext
Lag (1999:158) om investerarskydd
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:30, bet. 1998/99:FiU15, rskr. 1998/99:131, EGTL84/97 s22
CELEX-nr: 397L0009
Ändring, SFS 2000:96
Rubrik: Lag (2000:96) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd
Omfattning: ändr. 4, 9 §§
Ikraft: 2000-04-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:36, bet. 1999/2000:FiU14, rskr. 1999/2000:140, EGTL84/97 s22
CELEX-nr: 397L0009
Ändring, SFS 2000:816
Rubrik: Lag (2000:816) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:107, bet. 2000/01:FiU6, rskr. 2000/01:7
Ändring, SFS 2002:53
Rubrik: Lag (2002:53) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU2, rskr. 2001/02:129
Ändring, SFS 2004:65
Rubrik: Lag (2004:65) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32 §§
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139, EGTL375/1985 s3, EGTL41/2002 s35
CELEX-nr: 31985L0611, 32001L0108
Ändring, SFS 2004:324
Rubrik: Lag (2004:324) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217, EGTL84/1997 s22
CELEX-nr: 31997L0009
Ändring, SFS 2006:539
Rubrik: Lag (2006:539) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317
Ändring, SFS 2007:550
Rubrik: Lag (2007:550) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211, EUTL145/2004 s1, EUTL114/2006 s60
CELEX-nr: 32004L0039, 32006L0031
Ändring, SFS 2007:1434
Rubrik: Lag (2007:1434) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112
Ändring, SFS 2008:278
Rubrik: Lag (2008:278) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008-07-23
Förarbeten: Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169
Ändring, SFS 2008:502
Rubrik: Lag (2008:502) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2013:568
Rubrik: Lag (2013:568) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 32 §§
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2014:311
Rubrik: Lag (2014:311) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253
Ändring, SFS 2015:396
Rubrik: Lag (2015:396) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd
Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 7, 16, 21, 23, 24 §§
Ikraft: 2015-07-03
Förarbeten: Prop. 2014/15:115, bet. 2014/15:FiU19, rskr. 2014/15:242, direktiv 2011/61/EU
Ändring, SFS 2016:53
Rubrik: Lag (2016:53) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd
Omfattning: ändr. 9, 22 §§
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2017:685
Rubrik: Lag (2017:685) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2018:808
Rubrik: Lag (2018:808) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327