Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1211 · Visa fulltext
Lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2004-11-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:118, bet. 1999/2000:SkU6, rskr. 1999/2000:41, EGTL225/90 s10, EGTC26/96 s1
CELEX-nr: 490A0436 496A0331
Ändring, SFS 2003:760
Rubrik: Lag (2003:760) om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Förarbeten: Prop. 2002/03:127, bet. 2003/04:SkU4, rskr. 2003/04:19, EGTL225/1990 s10, EGTC26/1996 s1, EGTC202/1999 s1
CELEX-nr: 490A0436, 496A0331(01), 499A0716/01/
Ändring, SFS 2004:744
Rubrik: Förordning (2004:744) om ikraftträdande av lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Omfattning: ikrafttr. av 1999:1211
Ändring, SFS 2006:289
Rubrik: Lag (2006:289) om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:94, bet. 2005/06:SkU24, rskr. 2005/06:204, EGTL225/1990 s10, EGTC26/1996 s1, EGTC202/1999 s1, EUTC160/2005 s1
CELEX-nr: 41990A436, 41996A331(01), 41999A0716(01), C2005/160/01
Ändring, SFS 2008:1295
Rubrik: Lag (2008:1295) om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:46, bet. 2008/09:SkU7, rskr. 2008/09:68, EGTL225/1990 s10, EGTC26/1996 s1, EGTC202/1999 s1, EUTC160/2005 s1, EUTL174/2008 s1
CELEX-nr: 41990A0436, 41996A0331(01), 41999A0716(01), 42005A0630(01), 32008D0492
Ändring, SFS 2015:275
Rubrik: Lag (2015:275) om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:86, bet. 2014/15:SkU24, rskr. 2014/15:170
Ändring, SFS 2015:386
Rubrik: Lag (2015:386) om ändring i lagen (2015:275) om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Omfattning: ändr. 1 § i 2015:275
Förarbeten: Bet. 2014/15:SkU27, rskr. 2014/15:205