Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1211 · Visa fulltext
Lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2004-11-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:118, bet. 1999/2000:SkU6, rskr. 1999/2000:41, EGTL225/90 s10, EGTC26/96 s1
CELEX-nr: 490A0436 496A0331
Ändring, SFS 2003:760
Rubrik: Lag (2003:760) om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Förarbeten: Prop. 2002/03:127, bet. 2003/04:SkU4, rskr. 2003/04:19, EGTL225/1990 s10, EGTC26/1996 s1, EGTC202/1999 s1
CELEX-nr: 490A0436, 496A0331(01), 499A0716/01/
Ändring, SFS 2004:744
Rubrik: Förordning (2004:744) om ikraftträdande av lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Omfattning: ikrafttr. av 1999:1211
Ändring, SFS 2006:289
Rubrik: Lag (2006:289) om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:94, bet. 2005/06:SkU24, rskr. 2005/06:204, EGTL225/1990 s10, EGTC26/1996 s1, EGTC202/1999 s1, EUTC160/2005 s1
CELEX-nr: 41990A436, 41996A331(01), 41999A0716(01), C2005/160/01
Ändring, SFS 2008:1295
Rubrik: Lag (2008:1295) om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:46, bet. 2008/09:SkU7, rskr. 2008/09:68, EGTL225/1990 s10, EGTC26/1996 s1, EGTC202/1999 s1, EUTC160/2005 s1, EUTL174/2008 s1
CELEX-nr: 41990A0436, 41996A0331(01), 41999A0716(01), 42005A0630(01), 32008D0492
Ändring, SFS 2015:275
Rubrik: Lag (2015:275) om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:86, bet. 2014/15:SkU24, rskr. 2014/15:170
Ändring, SFS 2015:386
Rubrik: Lag (2015:386) om ändring i lagen (2015:275) om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Omfattning: ändr. 1 § i 2015:275
Förarbeten: Bet. 2014/15:SkU27, rskr. 2014/15:205