Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1177 · Visa fulltext
Förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2009:1589
Rubrik: Förordning (2009:1589) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
Omfattning: upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; nuvarande 10 § betecknas 14 §; ändr. 2, 4, 5, 6, 8, den nya 14 §§, rubr. närmast före 10 § sätts närmast före nya 14 §; nya 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 10, 13 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:126, bet. 2008/09:KrU8, rskr. 2008/09:243
Ändring, SFS 2012:116
Rubrik: Förordning (2012:116) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 4, 14 §§
Ikraft: 2012-05-01
Ändring, SFS 2018:988
Rubrik: Förordning (2018:988) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1532
Rubrik: Förordning (2018:1532) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 2018-11-01
Ändring, SFS 2021:871
Rubrik: Förordning (2021:871) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2021-11-01