Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1176 · Visa fulltext
Lag (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsdomstolar och domstolar
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Ikraft: 2000-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:143, bet: 1999/2000:KU6, rskr. 1999/2000:69
Upphävd: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:724
Omfattning: upph.