Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1176 · Visa fulltext
Lag (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Ikraft: 2000-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:143, bet: 1999/2000:KU6, rskr. 1999/2000:69
Upphävd: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:724
Omfattning: upph.