Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:980 · Visa fulltext
Körkortsförordning (1998:980)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL237/91 s1, EGTL150/97 s41
CELEX-nr: 391L0439 397L0026
Ändring, SFS 1998:1257
Rubrik: Förordning (1998:1257) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Ikraft: 1998-11-01
Ändring, SFS 1999:239
Rubrik: Förordning (1999:239) om ändring i körkortsförordningen (1990:980)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Ikraft: 1999-06-01
Ändring, SFS 1999:619
Rubrik: Förordning (1999:619) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Ikraft: 1999-10-01
Ändring, SFS 1999:668
Rubrik: Förordning (1999:668) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1999-08-01
Ändring, SFS 1999:992
Rubrik: Förordning (1999:992) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: upph. 7 kap 5 §; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2 §, 3 kap 7 §, 7 kap 4, 6-14, 16 §§; nya 7 kap 6 a, 7 a §§, 8 kap 9 a, 10 a §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:657
Rubrik: Förordning (2000:657) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 8 §, 7 kap 7, 12, 16 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1279
Rubrik: Förordning (2000:1279) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2000:1471
Rubrik: Förordning (2000:1471) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ny 3 kap 20 §
Ikraft: 2001-01-15
Ändring, SFS 2001:538
Rubrik: Förordning (2001:538) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:100, utg.omr. 22, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279
Ändring, SFS 2001:666
Rubrik: Förordning (2001:666) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: upph. 1 kap 4 §, 7 kap 6, 7, 7 a, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, 8 kap 7 §, rubr. närmast före 7 kap 11 §; ändr. 1 kap 1, 2, 5 §§, 3 kap 7 §, 7 kap 4, 8 §§, 8 kap 2, 6, 13 §§, 9 kap 1 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2002:368
Rubrik: Förordning (2002:368) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2003:522
Rubrik: Förordning (2003:522) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 8, 10, 13, 15, 20 §§, 4 kap 1, 4, 6, 11 §§, 5 kap 2 §, 6 kap 9 §, 8 kap 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 §§, 9 kap 1 §, rubr. närmast före 4 kap 1 §
Ikraft: 2003-10-01
Ändring, SFS 2004:1084
Rubrik: Förordning (2004:1084) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap 6, 15 §§, 4 kap 3, 7, 8 §§; nya 4 kap 8 a, 10 §§, 6 kap 10 §, rubr. närmast före 6 kap 10 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:475
Rubrik: Förordning (2005:475) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ny 8 kap 3 a §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:1019
Rubrik: Förordning (2005:1019) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §, 5 kap 2 §, 8 kap 2 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2008:738
Rubrik: Förordning (2008:738) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 8 kap 7, 12 §§; nya 4 kap 13, 14 §§, 8 kap 3 b §, rubr. närmast före 4 kap 13 §
Ikraft: 2008-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1112
Rubrik: Förordning (2008:1112) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 3, 4, 3 kap 3, 10, 15, 16, 17, 18, 20 §§, 4 kap 9, 14 §§, 7 kap 4, 10 §§, 8 kap 1, 2, 3, 3a, 3 b, 4, 5, 6, 8, 10 a, 11, 12 §§, 9 kap 1 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:190
Rubrik: Förordning (2009:190) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 1, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 18 §§, 4 kap. 6, 7, 14 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 3 §, 8 kap. 3 b, 4, 6, 9 och 9 a §§; nya 1 kap. 4 §, 3 kap. 2 a, 10 a, 12 a §§, 4 kap. 15 §
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:216
Rubrik: Förordning (2009:216) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2009-04-29
Ändring, SFS 2009:1106
Rubrik: Förordning (2009:1106) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: nya 4 kap. 16, 17 §§, rubr. närmast före 4 kap. 16 §
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2009:1369
Rubrik: Förordning (2009:1369) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: upph. 7 kap. 1, 10 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 a, 6, 7, 8, 16, 17 §§, 4 kap. 8, 8 a, 9 a §§, 5 kap. 2, 4, 5, 6, 8 §§, 6 kap. 5, 6, 7, 10 §§, 7 kap. 3, 4, 8, 9 §§, 8 kap. 9, 10 §§, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:142
Rubrik: Förordning (2010:142) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap. 10, 11 §§, 8 kap. 5 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:783
Rubrik: Förordning (2010:783) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:798
Rubrik: Förordning (2010:798) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 8 kap. 8 §; nya 3 kap. 16 a, 16 b, 16 c §§
Ikraft: 2010-07-15 överg.best.
Förarbeten: EUTL403/2006 s18
CELEX-nr: 32006L0126
Ändring, SFS 2010:1595
Rubrik: Förordning (2010:1595) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 8 kap. 13 §; ny 8 kap. 14 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:529
Rubrik: Förordning (2011:529) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap. 10, 13 §§, 4 kap. 1, 11 §§, 8 kap. 4 §, rubr. närmast före 4 kap. 1 §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:870
Rubrik: Förordning (2011:870) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 4 kap. 8, 8 a §§, 8 kap. 3, 3 a §§; nya 4 kap. 8 b, 8 c §§
Ikraft: 2011-09-01
Ändring, SFS 2011:951
Rubrik: Förordning (2011:951) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 6, 13 §§; nya 8 kap. 5 a, 6 a, 6 b, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 8 kap. 15 §
Ikraft: 2011-08-15 överg.best.
Ändring, SFS 2012:5
Rubrik: Förordning (2012:5) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: upph. 2 kap. 4 §, 3 kap. 4, 14, 16 a, 16 b, 16 c §§, 4 kap. 9 a §, 8 kap. 15 §; ändr. 2 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15, 20 §§, 4 kap. 2, 3, 16, 17 §§, 6 kap. 7 §, 7 kap. 3 §, 8 kap. 6, 6 b, 7, 9, 10 a, 12, 16, 17 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 §, 6 kap. 7 §; nya 3 kap. 18 a §, 6 kap. 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2012-03-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL403/2006 s18, EUTL223/2009 s31
CELEX-nr: 32006L0126, 32009L0113
Ändring, SFS 2012:877
Rubrik: Förordning (2012:877) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 6 a §; ny 5 kap. 11 §, rubr. närmast före 5 kap. 11 §
Ikraft: 2013-01-19
Ändring, SFS 2012:878
Rubrik: Förordning (2012:878) om ändring i förordningen (2012:5) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §, 6 kap. 7, 7 a §§, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2012:5
Ändring, SFS 2013:35
Rubrik: Förordning (2013:35) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. p 6 övergångsbest.
Ikraft: 2013-02-20 överg.best.
Ändring, SFS 2013:990
Rubrik: Förordning (2013:990) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 8 kap. 13 §
Ikraft: 2014-01-02
Ändring, SFS 2014:149
Rubrik: Förordning (2014:149) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2014-05-01
Ändring, SFS 2014:1264
Rubrik: Förordning (2014:1264) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §, 5 kap. 2, 10 §§, 6 kap. 5 §, 7 kap. 4 §, 8 kap. 2, 3, 6, 8 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:313
Rubrik: Förordning (2016:313) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2017:273
Rubrik: Förordning (2017:273) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 6 kap. 9 §, 8 kap. 1, 3, 11 §§
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2018:87
Rubrik: Förordning (2018:87) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2018-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:976
Rubrik: Förordning (2018:976) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:165
Rubrik: Förordning (2019:165) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ny 6 kap. 7 c §, rubr. närmast före 6 kap. 7 c §
Ikraft: 2019-03-30
Ändring, SFS 2019:166
Rubrik: Förordning (2019:166) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: upph. 6 kap. 7 c §, rubr. närmast efter 6 kap. 7 b §
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2019:388
Rubrik: Förordning (2019:388) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4, 8 §§
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2020:1023
Rubrik: Förordning (2020:1023) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ny 6 kap. 8 a §, rubr. närmast före 6 kap. 8 a §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:433
Rubrik: Förordning (2021:433) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 6 kap. 7 b §, 8 kap. 10 §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:827
Rubrik: Förordning (2021:827) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft: 2021-12-01
Ändring, SFS 2022:1158
Rubrik: Förordning (2022:1158) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 8 kap. 16 §
Ikraft: 2022-07-25
Ändring, SFS 2022:1478
Rubrik: Förordning (2022:1478) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: nya 3 kap. 13 a, 13 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 13 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1660
Rubrik: Förordning (2022:1660) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ny 6 kap. 3 a §
Ikraft: 2023-01-16