Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:980 · Visa fulltext
Körkortsförordning (1998:980)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL237/91 s1, EGTL150/97 s41
CELEX-nr: 391L0439 397L0026
Ändring, SFS 1998:1257
Rubrik: Förordning (1998:1257) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Ikraft: 1998-11-01
Ändring, SFS 1999:239
Rubrik: Förordning (1999:239) om ändring i körkortsförordningen (1990:980)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Ikraft: 1999-06-01
Ändring, SFS 1999:619
Rubrik: Förordning (1999:619) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Ikraft: 1999-10-01
Ändring, SFS 1999:668
Rubrik: Förordning (1999:668) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1999-08-01
Ändring, SFS 1999:992
Rubrik: Förordning (1999:992) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: upph. 7 kap 5 §; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2 §, 3 kap 7 §, 7 kap 4, 6-14, 16 §§; nya 7 kap 6 a, 7 a §§, 8 kap 9 a, 10 a §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:657
Rubrik: Förordning (2000:657) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 8 §, 7 kap 7, 12, 16 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1279
Rubrik: Förordning (2000:1279) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2000:1471
Rubrik: Förordning (2000:1471) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ny 3 kap 20 §
Ikraft: 2001-01-15
Ändring, SFS 2001:538
Rubrik: Förordning (2001:538) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:100, utg.omr. 22, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279
Ändring, SFS 2001:666
Rubrik: Förordning (2001:666) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: upph. 1 kap 4 §, 7 kap 6, 7, 7 a, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, 8 kap 7 §, rubr. närmast före 7 kap 11 §; ändr. 1 kap 1, 2, 5 §§, 3 kap 7 §, 7 kap 4, 8 §§, 8 kap 2, 6, 13 §§, 9 kap 1 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2002:368
Rubrik: Förordning (2002:368) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2003:522
Rubrik: Förordning (2003:522) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 8, 10, 13, 15, 20 §§, 4 kap 1, 4, 6, 11 §§, 5 kap 2 §, 6 kap 9 §, 8 kap 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 §§, 9 kap 1 §, rubr. närmast före 4 kap 1 §
Ikraft: 2003-10-01
Ändring, SFS 2004:1084
Rubrik: Förordning (2004:1084) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap 6, 15 §§, 4 kap 3, 7, 8 §§; nya 4 kap 8 a, 10 §§, 6 kap 10 §, rubr. närmast före 6 kap 10 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:475
Rubrik: Förordning (2005:475) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ny 8 kap 3 a §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:1019
Rubrik: Förordning (2005:1019) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §, 5 kap 2 §, 8 kap 2 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2008:738
Rubrik: Förordning (2008:738) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 8 kap 7, 12 §§; nya 4 kap 13, 14 §§, 8 kap 3 b §, rubr. närmast före 4 kap 13 §
Ikraft: 2008-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1112
Rubrik: Förordning (2008:1112) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 3, 4, 3 kap 3, 10, 15, 16, 17, 18, 20 §§, 4 kap 9, 14 §§, 7 kap 4, 10 §§, 8 kap 1, 2, 3, 3a, 3 b, 4, 5, 6, 8, 10 a, 11, 12 §§, 9 kap 1 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:190
Rubrik: Förordning (2009:190) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 1, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 18 §§, 4 kap. 6, 7, 14 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 3 §, 8 kap. 3 b, 4, 6, 9 och 9 a §§; nya 1 kap. 4 §, 3 kap. 2 a, 10 a, 12 a §§, 4 kap. 15 §
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:216
Rubrik: Förordning (2009:216) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2009-04-29
Ändring, SFS 2009:1106
Rubrik: Förordning (2009:1106) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: nya 4 kap. 16, 17 §§, rubr. närmast före 4 kap. 16 §
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2009:1369
Rubrik: Förordning (2009:1369) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: upph. 7 kap. 1, 10 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 a, 6, 7, 8, 16, 17 §§, 4 kap. 8, 8 a, 9 a §§, 5 kap. 2, 4, 5, 6, 8 §§, 6 kap. 5, 6, 7, 10 §§, 7 kap. 3, 4, 8, 9 §§, 8 kap. 9, 10 §§, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:142
Rubrik: Förordning (2010:142) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap. 10, 11 §§, 8 kap. 5 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:783
Rubrik: Förordning (2010:783) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:798
Rubrik: Förordning (2010:798) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 8 kap. 8 §; nya 3 kap. 16 a, 16 b, 16 c §§
Ikraft: 2010-07-15 överg.best.
Förarbeten: EUTL403/2006 s18
CELEX-nr: 32006L0126
Ändring, SFS 2010:1595
Rubrik: Förordning (2010:1595) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 8 kap. 13 §; ny 8 kap. 14 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:529
Rubrik: Förordning (2011:529) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap. 10, 13 §§, 4 kap. 1, 11 §§, 8 kap. 4 §, rubr. närmast före 4 kap. 1 §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:870
Rubrik: Förordning (2011:870) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 4 kap. 8, 8 a §§, 8 kap. 3, 3 a §§; nya 4 kap. 8 b, 8 c §§
Ikraft: 2011-09-01
Ändring, SFS 2011:951
Rubrik: Förordning (2011:951) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 6, 13 §§; nya 8 kap. 5 a, 6 a, 6 b, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 8 kap. 15 §
Ikraft: 2011-08-15 överg.best.
Ändring, SFS 2012:5
Rubrik: Förordning (2012:5) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: upph. 2 kap. 4 §, 3 kap. 4, 14, 16 a, 16 b, 16 c §§, 4 kap. 9 a §, 8 kap. 15 §; ändr. 2 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15, 20 §§, 4 kap. 2, 3, 16, 17 §§, 6 kap. 7 §, 7 kap. 3 §, 8 kap. 6, 6 b, 7, 9, 10 a, 12, 16, 17 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 §, 6 kap. 7 §; nya 3 kap. 18 a §, 6 kap. 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2012-03-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL403/2006 s18, EUTL223/2009 s31
CELEX-nr: 32006L0126, 32009L0113
Ändring, SFS 2012:877
Rubrik: Förordning (2012:877) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 6 a §; ny 5 kap. 11 §, rubr. närmast före 5 kap. 11 §
Ikraft: 2013-01-19
Ändring, SFS 2012:878
Rubrik: Förordning (2012:878) om ändring i förordningen (2012:5) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §, 6 kap. 7, 7 a §§, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2012:5
Ändring, SFS 2013:35
Rubrik: Förordning (2013:35) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. p 6 övergångsbest.
Ikraft: 2013-02-20 överg.best.
Ändring, SFS 2013:990
Rubrik: Förordning (2013:990) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 8 kap. 13 §
Ikraft: 2014-01-02
Ändring, SFS 2014:149
Rubrik: Förordning (2014:149) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2014-05-01
Ändring, SFS 2014:1264
Rubrik: Förordning (2014:1264) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §, 5 kap. 2, 10 §§, 6 kap. 5 §, 7 kap. 4 §, 8 kap. 2, 3, 6, 8 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:313
Rubrik: Förordning (2016:313) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2017:273
Rubrik: Förordning (2017:273) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 6 kap. 9 §, 8 kap. 1, 3, 11 §§
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2018:87
Rubrik: Förordning (2018:87) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2018-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:976
Rubrik: Förordning (2018:976) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:165
Rubrik: Förordning (2019:165) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ny 6 kap. 7 c §, rubr. närmast före 6 kap. 7 c §
Ikraft: 2019-03-30
Ändring, SFS 2019:166
Rubrik: Förordning (2019:166) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: upph. 6 kap. 7 c §, rubr. närmast efter 6 kap. 7 b §
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2019:388
Rubrik: Förordning (2019:388) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4, 8 §§
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2020:1023
Rubrik: Förordning (2020:1023) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ny 6 kap. 8 a §, rubr. närmast före 6 kap. 8 a §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:433
Rubrik: Förordning (2021:433) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 6 kap. 7 b §, 8 kap. 10 §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:827
Rubrik: Förordning (2021:827) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft: 2021-12-01
Ändring, SFS 2022:1158
Rubrik: Förordning (2022:1158) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ändr. 8 kap. 16 §
Ikraft: 2022-07-25
Ändring, SFS 2022:1478
Rubrik: Förordning (2022:1478) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: nya 3 kap. 13 a, 13 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 13 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1660
Rubrik: Förordning (2022:1660) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)
Omfattning: ny 6 kap. 3 a §
Ikraft: 2023-01-16