Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:978 · Visa fulltext
Förordning (1998:978) om trafikskolor
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: EGTL51/92 s25
CELEX-nr: 392L0051
Ändring, SFS 2003:521
Rubrik: Förordning (2003:521) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003-10-01
Ändring, SFS 2004:1085
Rubrik: Förordning (2004:1085) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: EGTL209/1992 s25, EGTL206/2001 s1
CELEX-nr: 31992L0051, 32001L0019
Ändring, SFS 2008:1145
Rubrik: Förordning (2008:1145) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 9, 10, 12 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:132
Rubrik: Förordning (2009:132) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1105
Rubrik: Förordning (2009:1105) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor
Omfattning: nya 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2009:1368
Rubrik: Förordning (2009:1368) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor
Omfattning: upph. 2 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1594
Rubrik: Förordning (2010:1594) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:176
Rubrik: Förordning (2011:176) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor
Omfattning: upph. 5, 11 §§
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2014:1263
Rubrik: Förordning (2014:1263) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:173
Rubrik: Förordning (2016:173) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2018:975
Rubrik: Förordning (2018:975) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2018-07-01