Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:958 · Visa fulltext
Lag (1998:958) om vilotid för sjömän
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:128, bet. 1997/98:TU12, rskr. 1997/98:261
Ändring, SFS 2002:453
Rubrik: Lag (2002:453) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
Omfattning: ändr. 1, 3, 8 §§; nya 3 a, 7 a §§
Ikraft: 2002-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:108, bet. 2001/02:TU12, rskr. 2001/02:279, EGTL167/1999 s33, EGTL14/2000 s29
CELEX-nr: 31999L0063, 31999L0095
Ändring, SFS 2003:368
Rubrik: Lag (2003:368) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
Omfattning: ändr. 2, 3, 3 a, 8, 10, 13 §§; nya 7 b, 15, 16 §§, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2003-07-21
Förarbeten: Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191, EGTL307/1993 s18, EGTL195/2000 s41, EGTL167/1999 s33
CELEX-nr: 31993L104, 32000L0034, 31999L0063
Ändring, SFS 2011:729
Rubrik: Lag (2011:729) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
Omfattning: ändr. 3, 3 a §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:117, bet. 2010/11:TU26, rskr. 2010/11:283
Ändring, SFS 2011:1534
Rubrik: Förordning (2011:1534) om ikraftträdande av lagen (2011:729) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
Omfattning: ikrafttr. av 2011:729
Ändring, SFS 2012:95
Rubrik: Lag (2012:95) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133, EUTL124/2009 s30
CELEX-nr: 32009L0013
Ändring, SFS 2016:962
Rubrik: Lag (2016:962) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-12-31
Förarbeten: Prop. 2015/16:189, bet. 2016/17:TU3, rskr. 2016/17:28, direktiv 2014/112/EU