Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:950 · Visa fulltext
Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278
Upphävd: 2012-07-01
Ändring, SFS 1998:1588
Rubrik: Förordning (1998:1588) om ändring i förordningen (1988:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1999:26
Rubrik: Förordning (1999:26) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999-04-01
Ändring, SFS 1999:777
Rubrik: Förordning (1999:777) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999-11-15
Ändring, SFS 1999:1199
Rubrik: Förordning (1999:1199) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:340
Rubrik: Förordning (2000:340) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:840
Rubrik: Förordning (2000:840) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2000-12-01
Ändring, SFS 2001:217
Rubrik: Förordning (2001:217) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:1076
Rubrik: Förordning (2001:1076) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:189
Rubrik: Förordning (2002:189) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002-06-01
Ändring, SFS 2002:708
Rubrik: Förordning (2002:708) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ny 6 §
Ikraft: 2002-10-01
Ändring, SFS 2004:112
Rubrik: Förordning (2004:112) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraft: 2004-04-01
Ändring, SFS 2005:216
Rubrik: Förordning (2005:216) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-08-13
Ändring, SFS 2005:224
Rubrik: Förordning (2005:224) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2005:621
Rubrik: Förordning (2005:621) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-08-15
Ändring, SFS 2006:58
Rubrik: Förordning (2006:58) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2006:1040
Rubrik: Förordning (2006:1040) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006-10-01
Ändring, SFS 2006:1300
Rubrik: Förordning (2006:1300) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:190
Rubrik: Förordning (2007:190) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007-06-01
Ändring, SFS 2007:670
Rubrik: Förordning (2007:670) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007-08-01
Ändring, SFS 2007:850
Rubrik: Förordning (2007:850) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:257
Rubrik: Förordning (2008:257) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1907
Ändring, SFS 2008:642
Rubrik: Förordning (2008:642) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-07-15
Ändring, SFS 2008:799
Rubrik: Förordning (2008:799) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-11-15
Ändring, SFS 2008:842
Rubrik: Förordning (2008:842) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:355
Rubrik: Förordning (2010:355) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-06-15
Förarbeten: EUTL190/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1013
Ändring, SFS 2010:964
Rubrik: Förordning (2010:964) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: EGTL244/2000 s1, EUTL161/2006 s1, EUTL396/2006 s1, EUTL353/2008 s1
CELEX-nr: 32000R2037, 32006R0842, 32006R1907, 32008R1272
Ändring, SFS 2011:1240
Rubrik: Förordning (2011:1240) om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2012-02-01
Ändring, SFS 2012:259
Omfattning: upph.