Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:947 · Visa fulltext
Förordning (1998:947) om bekämpningsmedel
Departement: Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: EGTL230/91 s1, EGTL353/97 s26, EGTL265/97 s87
CELEX-nr: 391L0414 397L0073 397L0057
Upphävd: 2006-10-01
Ändring, SFS 2000:339
Rubrik: Förordning (2000:339) om ändring i förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 1 §; ny 3 a §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:946
Rubrik: Förordning (2000:946) om ändring i förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel
Omfattning: upph. 19 §; ändr. 5, 14 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: EGTL230/1991 s1, EGTL276/2000 s41
CELEX-nr: 31999L0414 32000L0068
Ändring, SFS 2005:1152
Rubrik: Förordning (2005:1152) om ändring i förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 23 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:1010
Omfattning: upph.