Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:901 · Visa fulltext
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2011:22
Rubrik: Förordning (2011:22) om ändring i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Omfattning: ändr. 8 §; nya 1 a, 7 a, 9 §§
Ikraft: 2011-03-01
Förarbeten: EUTL158/2004 s7, EUTL161/2006 s1, EUTL396/2006 s1, EUTL204/2008 S1, EUTL286/2009 s1
CELEX-nr: 32004R0850, 32006R0842, 32006R1907, 32008R0689, 32009R1005
Ändring, SFS 2013:894
Rubrik: Förordning (2013:894) om ändring i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2016:1132
Rubrik: Förordning (2016:1132) om ändring i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2017-01-01