Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:896 · Visa fulltext
Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2000:1140
Rubrik: Förordning (2000:1140) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2002:524
Rubrik: Förordning (2002:524) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2004:1126
Rubrik: Förordning (2004:1126) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:190
Rubrik: Förordning (2006:190) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-05-01
Ändring, SFS 2008:232
Rubrik: Förordning (2008:232) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7 §§
Ikraft: 2008-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1194
Rubrik: Förordning (2008:1194) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:166
Rubrik: Förordning (2009:166) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-04-01
Ändring, SFS 2010:140
Rubrik: Förordning (2010:140) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:780
Rubrik: Förordning (2010:780) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2011:367
Rubrik: Förordning (2011:367) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2011:624
Rubrik: Förordning (2011:624) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2012:909
Rubrik: Förordning (2012:909) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2013-02-01
Ändring, SFS 2015:401
Rubrik: Förordning (2015:401) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2015-07-15
Ändring, SFS 2016:996
Rubrik: Förordning (2016:996) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:970
Rubrik: Förordning (2017:970) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
Omfattning: ändr. 1 a §, 7 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2022:210
Rubrik: Förordning (2022:210) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2022-05-02