Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:814 · Visa fulltext
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278
Ändring, SFS 2010:916
Rubrik: Lag (2010:916) om ändring i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Omfattning: ändr. 2, 10 §§
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2017:964
Rubrik: Lag (2017:964) om ändring i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Omfattning: ändr. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20