Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:814 · Visa fulltext
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278
Ändring, SFS 2010:916
Rubrik: Lag (2010:916) om ändring i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Omfattning: ändr. 2, 10 §§
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2017:964
Rubrik: Lag (2017:964) om ändring i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Omfattning: ändr. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20