Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:813 · Visa fulltext
Lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278
Ändring, SFS 2010:938
Rubrik: Lag (2010:938) om ändring i lagen (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1275
Rubrik: Lag (2010:1275) om ändring i lagen (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7