Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:812 · Visa fulltext
Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278
Ändring, SFS 1998:813
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2001:446
Rubrik: Lag (2001:446) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Ändring, SFS 2005:582
Rubrik: Lag (2005:582) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 6 kap 5, 8 §§
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Ändring, SFS 2010:937
Rubrik: Lag (2010:937) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §, 4 kap. 1, 2, 3, 7 §§, 5 kap. 1, 3, 4 §§, 6 kap. 1, 5, 6, 9 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 29 §§, 9 kap. 4, rubr. närmast före 3, 8 §§
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1273
Rubrik: Lag (2010:1273) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 6 kap. 3, 5, 8 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1274
Rubrik: Lag (2010:1274) om ändring i lagen (2010:937) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 § i 2010:937
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:610
Rubrik: Lag (2011:610) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §, 9 kap. 4 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257
Ändring, SFS 2018:1421
Rubrik: Lag (2018:1421) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 7 kap. 7, 15, 17 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383
Ändring, SFS 2019:903
Rubrik: Lag (2019:903) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:458
Rubrik: Lag (2021:458) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 7 kap. 10 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:104, bet. 2020/21:JuU33, rskr. 2020/21:312
Ändring, SFS 2021:743
Rubrik: Lag (2021:743) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:188, bet. 2020/21:NU22, rskr. 2020/21:415