Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:811 · Visa fulltext
Lag (1998:811) om införande av miljöbalken
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278
Ändring, SFS 1998:1390
Rubrik: Förordning (1998:1390) om ikraftträdande av 21 och 22 §§ lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ikrafttr. av 21, 22 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:369
Rubrik: Lag (1999:369) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 23 §; ny 21 a §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:62, bet. 1998/99:BoU8, rskr. 1998/99:218
Ändring, SFS 2005:581
Rubrik: Lag (2005:581) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Ändring, SFS 2006:1013
Rubrik: Lag (2006:1013) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 17, 28 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:182, bet. 2005/06:MJU25, rskr. 2005/06:387
Ändring, SFS 2009:531
Rubrik: Lag (2009:531) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 12 §; ny 10 a §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:119, bet. 2088/09:MJU13, rskr. 2008/09:227
Ändring, SFS 2009:1323
Rubrik: Lag (2009:1323) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:214, bet. 2009/10:MJU9, rskr. 2009/10:28
Ändring, SFS 2010:894
Rubrik: Lag (2010:894) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Ändring, SFS 2010:936
Rubrik: Lag (2010:936) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 6, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28 §§
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2011:337
Rubrik: Lag (2011:337) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2010/11:63, bet. 2010/11:CU23, rskr. 2010/11:199
Ändring, SFS 2018:1419
Rubrik: Lag (2018:1419) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 34 §, rubr. närmast före 30 §; nya 5 a, 17 a §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383
Ändring, SFS 2018:1420
Rubrik: Lag (2018:1420) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 39, 41 §§
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.