Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:786 · Visa fulltext
Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL74/92 s1, EGTL95/92 s1, EGTL251/92 s1, EGTL279/93 s1, EGTL341/94 s20
CELEX-nr: 392R0684 392R0881 392R2454 393R3118 394R3298
Ändring, SFS 1999:557
Rubrik: Förordning (1999:557) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 2, 9, 10 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:671
Rubrik: Förordning (1999:671) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-08-01
Ändring, SFS 1999:784
Rubrik: Förordning (1999:784) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999-12-01
Ändring, SFS 2001:665
Rubrik: Förordning (2001:665) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2002:113
Rubrik: Förordning (2002:113) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: EGTL4/1998 s10
CELEX-nr: 31998R0012
Ändring, SFS 2003:49
Rubrik: Förordning (2003:49) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2003-03-19
Förarbeten: EGTL321/2002 s11
CELEX-nr: 32002D0917
Ändring, SFS 2003:860
Rubrik: Förordning (2003:860) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 4 §; ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2008:1140
Rubrik: Förordning (2008:1140) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 2, 9 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:1365
Rubrik: Förordning (2009:1365) om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:223
Rubrik: Förordning (2010:223) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 9 §§
Ikraft: 2010-05-14
Förarbeten: EGTL300/2009 s72
CELEX-nr: 32009R1072
Ändring, SFS 2010:1593
Rubrik: Förordning (2010:1593) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:1093
Rubrik: Förordning (2011:1093) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 1, 2 a, 3, 4, 5, 6, 9 §§; nya 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2011-12-04
Förarbeten: EUTL300/2009 s72, EUTL300/2009 s88, EGTL341/1994 s20, EGTL321/2002 s11
CELEX-nr: 32009R1072, 32009R1073, 31994R3298, 32002D0917
Ändring, SFS 2014:1063
Rubrik: Förordning (2014:1063) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: nuvarande 3 a, 3 b §§ betecknas 3 b, 3 c §§, rubr. närmast före 3 a sätts närmast före 3 b §; ny 3 a §
Ikraft: 2014-11-01
Ändring, SFS 2014:1261
Rubrik: Förordning (2014:1261) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1439
Rubrik: Förordning (2014:1439) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 4, 8 §§, rubr. närmast före 4 §; nya 5 a, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f, 7 g, 7 h, 7 i, 7 j §§, rubr. närmast före 7, 7 a, 7 c, 7 g, 7 h §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1440
Rubrik: Förordning (2014:1440) om ändring i förordningen (2014:1261) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 9 § i 2014:1261
Ändring, SFS 2015:33
Rubrik: Förordning (2015:33) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 7c, 7 d, 7 e §§
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2015:75
Rubrik: Förordning (2015:75) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-04-01
Ändring, SFS 2017:517
Rubrik: Förordning (2017:517) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 5 a, 6 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2017-07-17 överg.best.
Ändring, SFS 2018:622
Rubrik: Förordning (2018:622) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 3 a, 6, 6 a, 7 c, 7 d, 7 e, 8, 9 §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2020:301
Rubrik: Förordning (2020:301) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ny 3 d §
Ikraft: 2020-05-23 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2003/59/EG
Ändring, SFS 2021:986
Rubrik: Förordning (2021:986) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 6, 6 a, 7 b §§; ny 5 b §
Ikraft: 2021-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1302
Rubrik: Förordning (2021:1302) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 1, 2, 2 a, 3, 3 a, 4, 5 a, 6 a §§; rubr. närmast före 2 a § sätts närmast före 2 d §; nya 2 b, 2 c, 2 d, 3 e, 3 f, 3 g §§, rubr. närmast före 3 e §
Ikraft: 2022-02-21 överg.best.
Förarbeten: direktiv 92/106/EEG
Ändring, SFS 2022:470
Rubrik: Förordning (2022:470) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 7 a, 7 b, 7 c, 7 e §§
Ikraft: 2022-06-15 överg.best.