Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:780 · Visa fulltext
Förordning (1998:780) om biluthyrning
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1142
Rubrik: Förordning (1999:1142) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2001:664
Rubrik: Förordning (2001:664) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 1, 7, 12, 13 §§
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2003:998
Rubrik: Förordning (2003:998) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 9, 11 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2008:1141
Rubrik: Förordning (2008:1141) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 1, 10, 15, 16 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:1104
Rubrik: Förordning (2009:1104) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning
Omfattning: nya 4 a, 4 b, 4 c §§
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2009:1366
Rubrik: Förordning (2009:1366) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 a, 4 b, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1592
Rubrik: Förordning (2010:1592) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2013:213
Rubrik: Förordning (2013:213) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2013-05-15
Ändring, SFS 2014:1260
Rubrik: Förordning (2014:1260) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 8, 9, 10, 16 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2019:387
Rubrik: Förordning (2019:387) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning
Omfattning: ändr. 1, 7, 12 §§
Ikraft: 2019-07-01