Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:562 · Visa fulltext
Förordning (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:1515
Rubrik: Förordning (1998:1515) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2000:1051
Rubrik: Förordning (2000:1051) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:132
Rubrik: Förordning (2002:132) om ändring i förordningen (1998:562) om vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:781
Rubrik: Förordning (2002:781) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:88
Rubrik: Förordning (2003:88) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-04-01
Ändring, SFS 2003:430
Rubrik: Förordning (2003:430) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2004:116
Rubrik: Förordning (2004:116) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004-04-01
Ändring, SFS 2004:902
Rubrik: Förordning (2004:902) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; nya 4, 5 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2007:1131
Rubrik: Förordning (2007:1131) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:874
Rubrik: Förordning (2008:874) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2008-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1186
Rubrik: Förordning (2009:1186) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1702
Rubrik: Förordning (2010:1702) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:1524
Rubrik: Förordning (2011:1524) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:267
Rubrik: Förordning (2012:267) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2015:978
Rubrik: Förordning (2015:978) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:584
Rubrik: Förordning (2016:584) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2018:1617
Rubrik: Förordning (2018:1617) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1634
Rubrik: Förordning (2018:1634) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Omfattning: upph. 5 §; rubr. närmast före 5 §; ändr. 2 §
Ikraft: 2019-01-01