Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:543 · Visa fulltext
Lag (1998:543) om hälsodataregister
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1998-10-24 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:108, bet. 1997/98:SoU23, rskr. 1997/98:291
Ändring, SFS 2009:472
Rubrik: Lag (2009:472) om ändring i lagen (1998:543) om hälsodataregister
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2018:439
Rubrik: Lag (2018:439) om ändring i lagen (1998:543) om hälsodataregister
Omfattning: upph. 11 §, rubr. närmast före 11 §; ändr. 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261