Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:527 · Visa fulltext
Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1998-10-24
Förarbeten: Prop. 1997/98:136, bet. 1997/98:KU31, rskr. 1997/98:294
Ändring, SFS 1999:439
Rubrik: Lag (1999:439) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2001:198
Rubrik: Lag (2001:198) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2003:723
Rubrik: Lag (2003:723) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personregistret
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2008:209
Rubrik: Lag (2008:209) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2008-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:58, bet. 2007/08:SkU26, rskr. 2007/08:163
Ändring, SFS 2008:1046
Rubrik: Lag (2008:1046) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:44, bet. 2008/09:SkU5, rskr. 2008/09:66
Ändring, SFS 2009:273
Rubrik: Lag (2009:273) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:111, bet. 2008/09:SkU28, rskr. 2008/09:203
Ändring, SFS 2011:1391
Rubrik: Lag (2011:1391) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2013:381
Rubrik: Lag (2013:381) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254
Ändring, SFS 2014:674
Rubrik: Lag (2014:674) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:227
Rubrik: Lag (2018:227) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret
Omfattning: upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 2 §; ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234
Ändring, SFS 2021:376
Rubrik: Lag (2021:376) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2021-06-18
Förarbeten: Prop. 2020/21:160, bet. 2020/21:SkU11, rskr. 2020/21:292