Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:52 · Visa fulltext
Förordning (1998:52) om stipendium efter genomfört basår inom gymnasial vuxenutbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1998-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:1 utg.omr. 15, bet. 1997/98:UbU2, rskr. 1997/98:110
Tidsbegränsad: 2001-01-01
Ändring, SFS 1998:1745
Rubrik: Förordning (1998:1745) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1998:52) om stipendium efter genomfört basår inom gymnasial vuxenutbildning, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 1, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 1998-12-31
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:1 utg.omr. 15, bet. 1998/99:UbU2, rskr. 1998/99:99
Ändring, SFS 1999:1343
Rubrik: Förordning (1999:1343) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1998:52) om stipendium efter genomfört basår inom gymnasial vuxenutbildning, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 1, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 1999-12-31
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:1, utg.omr. 15, bet. 1999/2000:UbU2, rskr. 1999/2000:95