Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:518 · Visa fulltext
Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:555
Rubrik: Förordning (1999:555) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2000:509
Rubrik: Förordning (2000:509) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2002:822
Rubrik: Förordning (2002:822) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: upph. 5 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:164
Rubrik: Förordning (2003:164) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ny 9 §
Ikraft: 2003-06-01
Ändring, SFS 2003:996
Rubrik: Förordning (2003:996) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2007:359
Rubrik: Förordning (2007:359) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2012:165
Rubrik: Förordning (2012:165) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Omfattning: ändr. 8, 9 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2012-06-01